Voor de tweede keer sinds haar oprichting in 2013 heeft het Kinderarmoedefonds enkele projecten met een werking rond kinderarmoede een financieel ruggensteuntje gegeven. In totaal werd 217.000 euro verdeeld. "Kinderen die in armoede opgroeien, ontwikkelen hun hersenmassa anders dan kinderen die niet in armoede opgroeien", vertelt professor Peter Adriaenssens, voorzitter van het Kinderarmoedefonds. "Gebrek aan stimulatie, sociale integratie en het ontbreken van mogelijkheden dragen kinderen de rest van hun leven mee. Om dit te bestrijden, moeten we de 'betonplaat' van de gezinnen aanpakken want een grotere stabiliteit zorgt voor betere slaagkansen later." Het Kinderarmoedefonds koos voor drie zeer eigenzinnige projecten die gedragen worden door het lokale bestuur, werken met burgerparticipatie, wetenschappelijke steun en steun uit de bedrijfswereld genieten en waarbij een armenbeweging betrokken wordt. Vzw Vrienden van het Huizeke uit Brussel zorgt voor aanwezigheid aan de schoolpoort. "Wij helpen ouders om de school te begrijpen, door onder meer afspraken met het CLB te maken, en zoeken samen naar oplossingen", vertelt Ann Milis. De vzw ontving 46.000 euro verspreid over twee jaar. Daarnaast is het GO-team van het Sociaal Huis in Mechelen laureaat. "Dit team zorgt voor gezinsondersteuning door een zeer aanklampend beleid", vertelt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter van Sociaal Huis in Mechelen. "Samen met de mensen zorgen dat hun huis opgeruimd geraakt, de administratie begeleiden, kledij voor de kinderen en gezonde maaltijden voorzien. We helpen hen een nieuwe start te nemen." GO ontving 91.000 euro voor twee jaar. De derde laureaat is Huis van het Kind en Buurtwerk 't Lampeke in Leuven. Zij zorgen voor zwangerschapsbegeleiding zodat kinderen die in armoede zullen opgroeien reeds prenataal gevolgd worden. Ze ontvangen hiervoor 80.000 euro verspreid over twee jaar. De resultaten van projecten uit Vilvoorde en Oostende, die in 2014 financieel gesteund werden door het Kinderarmoedefonds, worden later dit jaar voorgesteld. (Belga)

Voor de tweede keer sinds haar oprichting in 2013 heeft het Kinderarmoedefonds enkele projecten met een werking rond kinderarmoede een financieel ruggensteuntje gegeven. In totaal werd 217.000 euro verdeeld. "Kinderen die in armoede opgroeien, ontwikkelen hun hersenmassa anders dan kinderen die niet in armoede opgroeien", vertelt professor Peter Adriaenssens, voorzitter van het Kinderarmoedefonds. "Gebrek aan stimulatie, sociale integratie en het ontbreken van mogelijkheden dragen kinderen de rest van hun leven mee. Om dit te bestrijden, moeten we de 'betonplaat' van de gezinnen aanpakken want een grotere stabiliteit zorgt voor betere slaagkansen later." Het Kinderarmoedefonds koos voor drie zeer eigenzinnige projecten die gedragen worden door het lokale bestuur, werken met burgerparticipatie, wetenschappelijke steun en steun uit de bedrijfswereld genieten en waarbij een armenbeweging betrokken wordt. Vzw Vrienden van het Huizeke uit Brussel zorgt voor aanwezigheid aan de schoolpoort. "Wij helpen ouders om de school te begrijpen, door onder meer afspraken met het CLB te maken, en zoeken samen naar oplossingen", vertelt Ann Milis. De vzw ontving 46.000 euro verspreid over twee jaar. Daarnaast is het GO-team van het Sociaal Huis in Mechelen laureaat. "Dit team zorgt voor gezinsondersteuning door een zeer aanklampend beleid", vertelt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter van Sociaal Huis in Mechelen. "Samen met de mensen zorgen dat hun huis opgeruimd geraakt, de administratie begeleiden, kledij voor de kinderen en gezonde maaltijden voorzien. We helpen hen een nieuwe start te nemen." GO ontving 91.000 euro voor twee jaar. De derde laureaat is Huis van het Kind en Buurtwerk 't Lampeke in Leuven. Zij zorgen voor zwangerschapsbegeleiding zodat kinderen die in armoede zullen opgroeien reeds prenataal gevolgd worden. Ze ontvangen hiervoor 80.000 euro verspreid over twee jaar. De resultaten van projecten uit Vilvoorde en Oostende, die in 2014 financieel gesteund werden door het Kinderarmoedefonds, worden later dit jaar voorgesteld. (Belga)