De kinderarmoede in Vlaanderen blijft stijgen. Vlaams minister van
Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) pleit voor een
kinderarmoedefonds, gespijsd door overheden én bedrijven.

De algemene armoedecijfers zijn voorzichtig positief. Het aantal Vlamingen dat onder de armoededrempel leeft, daalde van 650.000 in 2010 tot 610.000 in 2011. Het armoederisico is wat teruggelopen bij werkenden en ouderen, onder meer door het minimumpensioen.

Vlaanderen scoort met tien procent mensen onder de armoederiscodrempel beter dan het Europees gemiddelde van 17 procent, "maar dat is geen reden om fier te zijn", zegt Lieten. Vooral kwetsbare groepen zoals niet-EU-burgers, gezinnen waar niet of nauwelijks wordt gewerkt, eenoudergezinnen en huurders lopen een hoger risico.

Vereenzamen

Een job vormt geen sluitende bescherming tegen armoede, want 80.000 Vlamingen die werken moeten rondkomen met een huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel. Dat aantal ligt in onze buurlanden wel een pak hoger.

Dat er nog werk aan de winkel is, blijkt uit een reeks andere indicatoren. Een kwart miljoen Vlamingen stelde in 2011 gezondheidszorg uit om financiële redenen. Steeds meer Vlamingen vereenzamen. Een op de tien Vlamingen heeft minder dan wekelijks contact met buren, familie of vrienden. Meest zorgwekkend is het cijfer rond kinderarmoede. Dat is op tien jaar tijd gestegen van zes procent (2001) naar bijn tien procent (2011).

Kinderarmoedefonds

In grootsteden of oude industriële gebieden, zoals de Limburgse mijnstreek ligt dat cijfer nog een pak hoger. De Vlaamse regering wil tegen 2020 het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin halveren. Maar voorlopig blijven de cijfers stijgen. Voor minister Lieten is het daarom vijf voor twaalf.

Naast het Vlaamse actieplan rond kinderarmoede zou er voor de minister een kinderarmoedefonds moeten komen, dat projecten rond kinderarmoede structureel kan financieren. Minister Lieten wil onderzoeken of er een draagvlak is voor zo'n fonds, waartoe naast overheden ook bedrijven zouden bijdragen. "Investeren in jonge kinderen zorgt later voor minder, taalachterstand, minder frustraties en dus schooluitval en maakt dat meer kinderen beter voorbereid zijn om later hun weg te vinden op de arbeidsmarkt", zegt Lieten.

Groen-parlementslid Mieke Vogels is verontwaardigd over het idee van Lieten om een fonds op te richten dat mee gefinancierd wordt door bedrijven. "Dit idee zet de klok tweehonderd jaar terug". Volgens Vogels moet de Vlaamse regering zelf genoeg middelen vrijmaken om kinderarmoede terug te dringen.

"Het is een kerntaak en het moet een absolute prioriteit zijn van deze Vlaamse regering om te zorgen voor betaalbare huisvesting, betaalbare energie en kosteloos onderwijs voor kinderen in armoede", zegt de groene ex-minister. "Waar was de minister van Armoedebestrijding trouwens toen haar collega Smet vorige week weigerde om de te laat aangevraagde studiebeurzen toe te kennen aan gezinnen in armoede?", vraagt Vogels zich af.

Kinderbijslag

Tot slot wil Lieten de kinderbijslag afhankelijk maken van het inkomen. "Ik ben er voorstander van om die te differentiëren", zegt ze.

Na de staatshervorming, vanaf 2014 of 2015 dus, is Vlaanderen bevoegd voor de kinderopvang. (Belga/AVE)

De kinderarmoede in Vlaanderen blijft stijgen. Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) pleit voor een kinderarmoedefonds, gespijsd door overheden én bedrijven. De algemene armoedecijfers zijn voorzichtig positief. Het aantal Vlamingen dat onder de armoededrempel leeft, daalde van 650.000 in 2010 tot 610.000 in 2011. Het armoederisico is wat teruggelopen bij werkenden en ouderen, onder meer door het minimumpensioen. Vlaanderen scoort met tien procent mensen onder de armoederiscodrempel beter dan het Europees gemiddelde van 17 procent, "maar dat is geen reden om fier te zijn", zegt Lieten. Vooral kwetsbare groepen zoals niet-EU-burgers, gezinnen waar niet of nauwelijks wordt gewerkt, eenoudergezinnen en huurders lopen een hoger risico. Vereenzamen Een job vormt geen sluitende bescherming tegen armoede, want 80.000 Vlamingen die werken moeten rondkomen met een huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel. Dat aantal ligt in onze buurlanden wel een pak hoger. Dat er nog werk aan de winkel is, blijkt uit een reeks andere indicatoren. Een kwart miljoen Vlamingen stelde in 2011 gezondheidszorg uit om financiële redenen. Steeds meer Vlamingen vereenzamen. Een op de tien Vlamingen heeft minder dan wekelijks contact met buren, familie of vrienden. Meest zorgwekkend is het cijfer rond kinderarmoede. Dat is op tien jaar tijd gestegen van zes procent (2001) naar bijn tien procent (2011). KinderarmoedefondsIn grootsteden of oude industriële gebieden, zoals de Limburgse mijnstreek ligt dat cijfer nog een pak hoger. De Vlaamse regering wil tegen 2020 het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin halveren. Maar voorlopig blijven de cijfers stijgen. Voor minister Lieten is het daarom vijf voor twaalf. Naast het Vlaamse actieplan rond kinderarmoede zou er voor de minister een kinderarmoedefonds moeten komen, dat projecten rond kinderarmoede structureel kan financieren. Minister Lieten wil onderzoeken of er een draagvlak is voor zo'n fonds, waartoe naast overheden ook bedrijven zouden bijdragen. "Investeren in jonge kinderen zorgt later voor minder, taalachterstand, minder frustraties en dus schooluitval en maakt dat meer kinderen beter voorbereid zijn om later hun weg te vinden op de arbeidsmarkt", zegt Lieten. Groen-parlementslid Mieke Vogels is verontwaardigd over het idee van Lieten om een fonds op te richten dat mee gefinancierd wordt door bedrijven. "Dit idee zet de klok tweehonderd jaar terug". Volgens Vogels moet de Vlaamse regering zelf genoeg middelen vrijmaken om kinderarmoede terug te dringen. "Het is een kerntaak en het moet een absolute prioriteit zijn van deze Vlaamse regering om te zorgen voor betaalbare huisvesting, betaalbare energie en kosteloos onderwijs voor kinderen in armoede", zegt de groene ex-minister. "Waar was de minister van Armoedebestrijding trouwens toen haar collega Smet vorige week weigerde om de te laat aangevraagde studiebeurzen toe te kennen aan gezinnen in armoede?", vraagt Vogels zich af. Kinderbijslag Tot slot wil Lieten de kinderbijslag afhankelijk maken van het inkomen. "Ik ben er voorstander van om die te differentiëren", zegt ze. Na de staatshervorming, vanaf 2014 of 2015 dus, is Vlaanderen bevoegd voor de kinderopvang. (Belga/AVE)