Het Laatste Nieuws berichtte vandaag dat crèches of onthaalouders die in Vlaanderen over de schreef gaan, daar makkelijk mee wegkomen. In 2018 kwamen bij Kind en Gezin 41 klachten binnen waarin sprake was van grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing of mishandeling bij een onthaalouder of in een crèche. In slechts één geval leidde zo'n klacht tot een sanctie. In alle andere 40 dossiers kwam geen bestraffing. Zelfs in crèches waar de Zorginspectie bewijzen vond van wantoestanden of van ernstige inbreuken op de regels werden geen sancties opgelegd, schrijft de krant. Kind en Gezin benadrukt dat alle klachten grondig onderzocht worden. Ofwel wordt de indiener van de klacht gevraagd om contact op te nemen met de organisator van de kinderopvang, ofwel neemt Kind en Gezin zelf contact op met de organisatie ofwel gaat de Zorginspectie onaangekondigd langs bij de kinderopvang. Het klopt dat niet altijd een sanctie zoals een sluiting of schorsing volgt, klinkt het. Wel wordt een plan van aanpak gestart. "Dat is geen vodje papier, zoals de krant insinueert", verklaart woordvoerder Nele Wouters. "De opvang wordt uitgenodigd om in te gaan op een hoorrecht. Daarin eisen we een plan van aanpak om die tekorten weg te werken. Het is niet optioneel, maar een verplichting en Kind en Gezin koppelt regelmatig terug." In zo'n plan van aanpak kan bijvoorbeeld bepaald worden dat een kinderbegeleider wordt ontslagen, "wat de facto een sanctie is". Wouters benadrukt dat het belang van het kind prioriteit is. "Daar waar mogelijk, ondersteunen we de organisator om de opvang verder te zetten, pas als dat niet mogelijk is, volgen sancties zoals een sluiting of schorsing." Begin dit jaar is binnen Kind en Gezin een expertenpanel opgericht dat kort op de bal speelt wanneer herhaaldelijke inbreuken plaatsvinden bij een opvang. In dat team zetelen onder meer juristen en coördinatoren die veel ervaring hebben met controles. De uitrol van dit expertenpanel is volgens Wouters wel vertraagd door de coronacrisis. (Belga)

Het Laatste Nieuws berichtte vandaag dat crèches of onthaalouders die in Vlaanderen over de schreef gaan, daar makkelijk mee wegkomen. In 2018 kwamen bij Kind en Gezin 41 klachten binnen waarin sprake was van grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing of mishandeling bij een onthaalouder of in een crèche. In slechts één geval leidde zo'n klacht tot een sanctie. In alle andere 40 dossiers kwam geen bestraffing. Zelfs in crèches waar de Zorginspectie bewijzen vond van wantoestanden of van ernstige inbreuken op de regels werden geen sancties opgelegd, schrijft de krant. Kind en Gezin benadrukt dat alle klachten grondig onderzocht worden. Ofwel wordt de indiener van de klacht gevraagd om contact op te nemen met de organisator van de kinderopvang, ofwel neemt Kind en Gezin zelf contact op met de organisatie ofwel gaat de Zorginspectie onaangekondigd langs bij de kinderopvang. Het klopt dat niet altijd een sanctie zoals een sluiting of schorsing volgt, klinkt het. Wel wordt een plan van aanpak gestart. "Dat is geen vodje papier, zoals de krant insinueert", verklaart woordvoerder Nele Wouters. "De opvang wordt uitgenodigd om in te gaan op een hoorrecht. Daarin eisen we een plan van aanpak om die tekorten weg te werken. Het is niet optioneel, maar een verplichting en Kind en Gezin koppelt regelmatig terug." In zo'n plan van aanpak kan bijvoorbeeld bepaald worden dat een kinderbegeleider wordt ontslagen, "wat de facto een sanctie is". Wouters benadrukt dat het belang van het kind prioriteit is. "Daar waar mogelijk, ondersteunen we de organisator om de opvang verder te zetten, pas als dat niet mogelijk is, volgen sancties zoals een sluiting of schorsing." Begin dit jaar is binnen Kind en Gezin een expertenpanel opgericht dat kort op de bal speelt wanneer herhaaldelijke inbreuken plaatsvinden bij een opvang. In dat team zetelen onder meer juristen en coördinatoren die veel ervaring hebben met controles. De uitrol van dit expertenpanel is volgens Wouters wel vertraagd door de coronacrisis. (Belga)