De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang, maar wordt nu via de interneringswet van 2016 als veroordeelde geïnterneerd.

Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis. De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis.

Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in. Dat werd mogelijk in de nieuwe interneringswet, en het is de de kamer voor de bescherming van de maatschappij die daarover moest oordelen. Die beval vier gerechtsdeskundigen om De Gelder te onderzoeken. De Gelder is voor de experts ontoerekeningsvatbaar en het openbaar ministerie verzette zich niet langer tegen een internering.

De zaak werd vorige week behandeld door de kamer voor de bescherming van de maatschappij, die deel uitmaakt van de strafuitvoeringsrechtbank. De zitting vond plaats in de gevangenis in Gent, maar de uitspraak gebeurde in het Gentse gerechtsgebouw. Kim De Gelder was daarbij niet aanwezig.

Rob Perriëns, de voorzitter van de kamer voor de bescherming van de maatschappij, verwees naar het verslag van de deskundigen en naar die van de gevangenisdirecteurs van Oudenaarde en Gent. De kamer voor de bescherming van de maatschappij besliste om De Gelder over te brengen naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent. In een latere fase kan beslist worden om De Gelder naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) over te brengen. Als het FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd of dat hij genezen is, moet De Gelder terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang, maar wordt nu via de interneringswet van 2016 als veroordeelde geïnterneerd. Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis. De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in. Dat werd mogelijk in de nieuwe interneringswet, en het is de de kamer voor de bescherming van de maatschappij die daarover moest oordelen. Die beval vier gerechtsdeskundigen om De Gelder te onderzoeken. De Gelder is voor de experts ontoerekeningsvatbaar en het openbaar ministerie verzette zich niet langer tegen een internering. De zaak werd vorige week behandeld door de kamer voor de bescherming van de maatschappij, die deel uitmaakt van de strafuitvoeringsrechtbank. De zitting vond plaats in de gevangenis in Gent, maar de uitspraak gebeurde in het Gentse gerechtsgebouw. Kim De Gelder was daarbij niet aanwezig. Rob Perriëns, de voorzitter van de kamer voor de bescherming van de maatschappij, verwees naar het verslag van de deskundigen en naar die van de gevangenisdirecteurs van Oudenaarde en Gent. De kamer voor de bescherming van de maatschappij besliste om De Gelder over te brengen naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent. In een latere fase kan beslist worden om De Gelder naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) over te brengen. Als het FPC later oordeelt dat zijn geestestoestand voldoende is gestabiliseerd of dat hij genezen is, moet De Gelder terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.