Van Eeckhaut was in haar pleidooi keihard voor de beschuldigde. Om aan te tonen dat De Gelder geen schizofreen of psychoot is, gaf ze het voorbeeld van een schizofrene Afrikaanse vrouw uit Aalst die haar zoontjes doodde, omdat ze dacht dat ze bezeten waren door de duivel. De vrouw hing zich later op in haar cel. "Gij zijt nog te laf om je op te hangen", zei Van Eeckhaut. De advocate had ook scherpe kritiek op de deskundigen die de verdediging van De Gelder inschakelde. Over de psychologen - van wie de advocate opmerkte dat ze "op de loonlijst van de beschuldigde staan" - zei ze dat die hun opdracht hadden moeten weigeren. Ze verklaarden tien dagen na de feiten in een interview immers al dat De Gelder een psychoot is die stemmen hoort, benadrukte Van Eeckhaut. De ouders van De Gelder hebben onvoldoende gedaan om hun zoon te laten behandelen voor zijn problematiek, zo pleitte advocate Isabelle Vandeschoor. De ouders van De Gelder hadden verklaard dat het "een gemiste kans" was dat de psychiater die ze hadden aangezocht voor een gedwongen opname, niet inging op de vraag hun zoon te colloqueren. "Als de eerste dokter niet kan helpen, dan ga je toch naar een tweede dokter." Alle andere advocaten van de burgerlijke partijen vroegen de jury eveneens om De Gelder schuldig te verklaren. (ANA)

Van Eeckhaut was in haar pleidooi keihard voor de beschuldigde. Om aan te tonen dat De Gelder geen schizofreen of psychoot is, gaf ze het voorbeeld van een schizofrene Afrikaanse vrouw uit Aalst die haar zoontjes doodde, omdat ze dacht dat ze bezeten waren door de duivel. De vrouw hing zich later op in haar cel. "Gij zijt nog te laf om je op te hangen", zei Van Eeckhaut. De advocate had ook scherpe kritiek op de deskundigen die de verdediging van De Gelder inschakelde. Over de psychologen - van wie de advocate opmerkte dat ze "op de loonlijst van de beschuldigde staan" - zei ze dat die hun opdracht hadden moeten weigeren. Ze verklaarden tien dagen na de feiten in een interview immers al dat De Gelder een psychoot is die stemmen hoort, benadrukte Van Eeckhaut. De ouders van De Gelder hebben onvoldoende gedaan om hun zoon te laten behandelen voor zijn problematiek, zo pleitte advocate Isabelle Vandeschoor. De ouders van De Gelder hadden verklaard dat het "een gemiste kans" was dat de psychiater die ze hadden aangezocht voor een gedwongen opname, niet inging op de vraag hun zoon te colloqueren. "Als de eerste dokter niet kan helpen, dan ga je toch naar een tweede dokter." Alle andere advocaten van de burgerlijke partijen vroegen de jury eveneens om De Gelder schuldig te verklaren. (ANA)