Het zijn de parketten die de vervolgingen zullen moeten uitvoeren. Het College vraagt hen om de "geringste vervolgingsgraad" toe te kennen aan kiezers die zonder geldige reden niet opdagen. "De kans is groot dat het parket niet tot vervolging overgaat, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niet vervolgd zal worden", benadrukt advocaat-generaal Liliane Briers van het Brusselse parket-generaal. "Elk dossier wordt individueel bekeken." Kiezers die zonder geldige reden wegblijven van het stemhokje, kunnen bestraft worden met een berisping, of met een geldboete die varieert van 40 tot 80 euro. Bij herhaling is de geldboete 80 tot 200 euro. "Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de vijftien jaar, wordt de kiezer voor tien jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid", zegt het College van Procureurs-generaal in een mededeling. Als het om voorzitters en bijzitters van stem- en telbureaus gaat die niet komen opdagen, vraagt het College om hen een minnelijke schikking van 250 euro voor te stellen. Gaan ze daar niet op in, dan zullen die voorzitters en bijzitters worden vervolgd voor de correctionele rechtbank. Daar kunnen ze een boete opgelegd krijgen van 400 tot 1.600 euro. (Belga)

Het zijn de parketten die de vervolgingen zullen moeten uitvoeren. Het College vraagt hen om de "geringste vervolgingsgraad" toe te kennen aan kiezers die zonder geldige reden niet opdagen. "De kans is groot dat het parket niet tot vervolging overgaat, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niet vervolgd zal worden", benadrukt advocaat-generaal Liliane Briers van het Brusselse parket-generaal. "Elk dossier wordt individueel bekeken." Kiezers die zonder geldige reden wegblijven van het stemhokje, kunnen bestraft worden met een berisping, of met een geldboete die varieert van 40 tot 80 euro. Bij herhaling is de geldboete 80 tot 200 euro. "Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de vijftien jaar, wordt de kiezer voor tien jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid", zegt het College van Procureurs-generaal in een mededeling. Als het om voorzitters en bijzitters van stem- en telbureaus gaat die niet komen opdagen, vraagt het College om hen een minnelijke schikking van 250 euro voor te stellen. Gaan ze daar niet op in, dan zullen die voorzitters en bijzitters worden vervolgd voor de correctionele rechtbank. Daar kunnen ze een boete opgelegd krijgen van 400 tot 1.600 euro. (Belga)