De kiezers hadden dus een "echte" keuze, ook al werden de regerende partij en haar president in de media "gunstiger" belicht, aldus de meer dan 300 waarnemers. "De mediakanalen boden de kiezers geen evenwichtige informatie aan over de verschillende kandidaten", stelt de OVSE. Ignacio Sanchez Amor, leider van de waarnemersmissie, hekelt de beperkingen op fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, de mediavrijheid en de vrijheid van vereniging. "Die hadden een impact op deze verkiezingen." Volgens de OVSE en de Raad van Europa werden op de dag van de verkiezingen de procedures over het algemeen gevolgd, maar bij het tellen van de stemmen werden "belangrijke wettelijke maatregelen" dan weer over het hoofd gezien. Sommige stembrieven waren niet afgestempeld, en de brieven werden niet systematisch geregistreerd toen ze in de stembureaus afgeleverd werden. Het rapport wijst er ook nog op dat niet-gemachtigd personeel, zoals politieagenten, soms tussenkwam in het verkiezingsproces. Dat kan volgens de waarnemers hun evaluatie negatief beïnvloed hebben. Dankzij zijn overwinning kan Erdogan de komende vijf jaar aan de slag met nog meer macht. De alliantie onder leiding van de AKP haalde een meerderheid in het Turkse parlement. (Belga)

De kiezers hadden dus een "echte" keuze, ook al werden de regerende partij en haar president in de media "gunstiger" belicht, aldus de meer dan 300 waarnemers. "De mediakanalen boden de kiezers geen evenwichtige informatie aan over de verschillende kandidaten", stelt de OVSE. Ignacio Sanchez Amor, leider van de waarnemersmissie, hekelt de beperkingen op fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, de mediavrijheid en de vrijheid van vereniging. "Die hadden een impact op deze verkiezingen." Volgens de OVSE en de Raad van Europa werden op de dag van de verkiezingen de procedures over het algemeen gevolgd, maar bij het tellen van de stemmen werden "belangrijke wettelijke maatregelen" dan weer over het hoofd gezien. Sommige stembrieven waren niet afgestempeld, en de brieven werden niet systematisch geregistreerd toen ze in de stembureaus afgeleverd werden. Het rapport wijst er ook nog op dat niet-gemachtigd personeel, zoals politieagenten, soms tussenkwam in het verkiezingsproces. Dat kan volgens de waarnemers hun evaluatie negatief beïnvloed hebben. Dankzij zijn overwinning kan Erdogan de komende vijf jaar aan de slag met nog meer macht. De alliantie onder leiding van de AKP haalde een meerderheid in het Turkse parlement. (Belga)