De Kamer heeft 13 wetsontwerpen van het eerste luik van de staatshervorming goedgekeurd. In een van de wetsontwerpen wordt de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst. Er waren 42
tegenstemmen van N-VA, Vlaams Belang, LDD en FDF. Bijna alle Kamerleden tekenden present: van de 150 leden waren er slechts twee afwezig. De Senaat keurde de splitsing van de kieskring al eerder goed.

De dertien teksten zijn ingedeeld in 'vier clusters': Brussel-Halle-Vilvoorde, de benoemingsprocedure van de burgemeesters uit de faciliteitengemeenten, de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap en de financiering van Brussel en tot slot de politieke vernieuwing.

Drie kieskringen

De cluster "BHV" omvat in de eerste plaats de splitsing van het kiesarrondissement BHV voor de verkiezingen voor de Kamer en het Europees parlement. De voormalige provincie Brabant wordt in drie kieskringen verdeeld: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel-Hoofdstad. Binnen Vlaams-Brabant komt er een kieskanton Sint-Genesius-Rode, dat de zes faciliteitengemeenten omvat. De inwoners kunnen stemmen voor een lijst uit de kieskring Vlaams-Brabant of een lijst uit de kieskring Brussel-Hoofdstad.

Vijf minuten politieke moed is het niet geworden. Sinds die beruchte uitspraak volgden nog ruim 4,2 miljoen minuten complete uitzichtloosheid, getouwtrek, een vallende regering, rustige vastheid, nieuwe pogingen en uiteindelijk de veilige inkapseling in een zesde staatshervorming.

Benoeming burgemeesters

Naast de splisting van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde keurde de Kamer nog de drie andere 'clusters' goed. De benoeming van de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten wordt herzien in een voorstel van bijzondere wet. Zo zal een kandidaat-burgemeester van wie de voordrachtsakte door de gemeenteraad is goedgekeurd, in beroep kunnen gaan tegen de weigering van de Vlaamse regering om hem of haar te benoemen, bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De 'derde cluster' omvat de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en de herfinanciering van Brussel.
Politieke vernieuwing

De cluster politieke vernieuwing voert voor alle nationale parlementen en het Europees Parlement een verbod in om bij samenvallende verkiezingen op twee lijsten te staan. Daarnaast wordt het ook verboden op dezelfde lijst tegelijkertijd effectief kandidaat en opvolger te zijn. De twee teksten moeten er ook voor zorgen dat politici gaan zetelen in de assemblee waar ze het laatste verkozen zijn. Bij de stemming waren er enkel twaalf tegenstemmen van Vlaams Belang en twee onthoudingen van FDF.

In totaal nam de stemming zowat een uur in beslag. De regering was opvallend sterk vertegenwoordigd. Naast premier Elio Di Rupo en de bevoegde staatssecretarissen Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, zakten nog vier vicepremiers en twee staatssecretarissen naar het halfrond af. Vanuit de tribune keek CD&V-voorzitter Wouter Beke goedkeurend toe.

'BHV, eindelijk!'

Gooik veranderde als eerste gemeente in Halle-Vilvoorde het spandoek "Steun de burgemeesters, splits de Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde" aan de voorgevel van het gemeentehuis door een nieuwe banner met daarop de tekst "B-HV, eindelijk!". Ook andere gemeenten zullen vanaf volgende week het Gooikse voorbeeld volgen. (Belga/TE)

De Kamer heeft 13 wetsontwerpen van het eerste luik van de staatshervorming goedgekeurd. In een van de wetsontwerpen wordt de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst. Er waren 42 tegenstemmen van N-VA, Vlaams Belang, LDD en FDF. Bijna alle Kamerleden tekenden present: van de 150 leden waren er slechts twee afwezig. De Senaat keurde de splitsing van de kieskring al eerder goed. De dertien teksten zijn ingedeeld in 'vier clusters': Brussel-Halle-Vilvoorde, de benoemingsprocedure van de burgemeesters uit de faciliteitengemeenten, de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap en de financiering van Brussel en tot slot de politieke vernieuwing.Drie kieskringen De cluster "BHV" omvat in de eerste plaats de splitsing van het kiesarrondissement BHV voor de verkiezingen voor de Kamer en het Europees parlement. De voormalige provincie Brabant wordt in drie kieskringen verdeeld: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel-Hoofdstad. Binnen Vlaams-Brabant komt er een kieskanton Sint-Genesius-Rode, dat de zes faciliteitengemeenten omvat. De inwoners kunnen stemmen voor een lijst uit de kieskring Vlaams-Brabant of een lijst uit de kieskring Brussel-Hoofdstad. Vijf minuten politieke moed is het niet geworden. Sinds die beruchte uitspraak volgden nog ruim 4,2 miljoen minuten complete uitzichtloosheid, getouwtrek, een vallende regering, rustige vastheid, nieuwe pogingen en uiteindelijk de veilige inkapseling in een zesde staatshervorming. Benoeming burgemeesters Naast de splisting van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde keurde de Kamer nog de drie andere 'clusters' goed. De benoeming van de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten wordt herzien in een voorstel van bijzondere wet. Zo zal een kandidaat-burgemeester van wie de voordrachtsakte door de gemeenteraad is goedgekeurd, in beroep kunnen gaan tegen de weigering van de Vlaamse regering om hem of haar te benoemen, bij de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 'derde cluster' omvat de oprichting van de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en de herfinanciering van Brussel. Politieke vernieuwing De cluster politieke vernieuwing voert voor alle nationale parlementen en het Europees Parlement een verbod in om bij samenvallende verkiezingen op twee lijsten te staan. Daarnaast wordt het ook verboden op dezelfde lijst tegelijkertijd effectief kandidaat en opvolger te zijn. De twee teksten moeten er ook voor zorgen dat politici gaan zetelen in de assemblee waar ze het laatste verkozen zijn. Bij de stemming waren er enkel twaalf tegenstemmen van Vlaams Belang en twee onthoudingen van FDF. In totaal nam de stemming zowat een uur in beslag. De regering was opvallend sterk vertegenwoordigd. Naast premier Elio Di Rupo en de bevoegde staatssecretarissen Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, zakten nog vier vicepremiers en twee staatssecretarissen naar het halfrond af. Vanuit de tribune keek CD&V-voorzitter Wouter Beke goedkeurend toe. 'BHV, eindelijk!' Gooik veranderde als eerste gemeente in Halle-Vilvoorde het spandoek "Steun de burgemeesters, splits de Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde" aan de voorgevel van het gemeentehuis door een nieuwe banner met daarop de tekst "B-HV, eindelijk!". Ook andere gemeenten zullen vanaf volgende week het Gooikse voorbeeld volgen. (Belga/TE)