De KI heeft geoordeeld dat de PKK, met inbegrip van de afdeling HPG, te beschouwen is als een (niet-statelijke) strijdkracht betrokken bij een langdurig en intensief niet-internationaal gewapend conflict tussen haarzelf en de Turkse staat en om die reden onderworpen is aan het internationaal humanitair recht (het 'oorlogsrecht') als het gaat om handelingen op het Turks gebied of occasioneel op het grondgebied van aangrenzende staten. "Er werden onvoldoende bezwaren gevonden om te kunnen besluiten dat de PKK/HPG zich buiten voornoemd conflictgebied schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven", klinkt het. Daarom kan PKK/HPG niet beschouwd worden als terroristische groep, en is de deelname aan de activiteiten of het vervullen van een leidinggevende functie binnen deze organisatie niet strafbaar op grond van het Belgische strafrecht. (Belga)

De KI heeft geoordeeld dat de PKK, met inbegrip van de afdeling HPG, te beschouwen is als een (niet-statelijke) strijdkracht betrokken bij een langdurig en intensief niet-internationaal gewapend conflict tussen haarzelf en de Turkse staat en om die reden onderworpen is aan het internationaal humanitair recht (het 'oorlogsrecht') als het gaat om handelingen op het Turks gebied of occasioneel op het grondgebied van aangrenzende staten. "Er werden onvoldoende bezwaren gevonden om te kunnen besluiten dat de PKK/HPG zich buiten voornoemd conflictgebied schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven", klinkt het. Daarom kan PKK/HPG niet beschouwd worden als terroristische groep, en is de deelname aan de activiteiten of het vervullen van een leidinggevende functie binnen deze organisatie niet strafbaar op grond van het Belgische strafrecht. (Belga)