Veertien dagen geleden besliste de raadkamer om de voormalige gedelegeerd bestuurder van Nethys vrij te laten, maar het parket tekende beroep aan tegen die beschikking. Stéphane Moreau zal in de loop van de namiddag de gevangenis van Marche-en-Famenne verlaten.

Het is in het kader van het dossier Nethys, en dan met name in het luik van de vergoedingen ten belope van ruim 18 miljoen euro die aan het voormalige management uitgekeerd werden, dat Moreau in beschuldiging gesteld is van misbruik van bedrijfsmiddelen, verduistering door een persoon met een publieke functie, vervalsing, het gebruik van valse stukken en fraude.

Moreau ontkent al die beschuldigingen en wijst 'met klem' elke inbreuk van de hand.

Veertien dagen geleden besliste de raadkamer om de voormalige gedelegeerd bestuurder van Nethys vrij te laten, maar het parket tekende beroep aan tegen die beschikking. Stéphane Moreau zal in de loop van de namiddag de gevangenis van Marche-en-Famenne verlaten.Het is in het kader van het dossier Nethys, en dan met name in het luik van de vergoedingen ten belope van ruim 18 miljoen euro die aan het voormalige management uitgekeerd werden, dat Moreau in beschuldiging gesteld is van misbruik van bedrijfsmiddelen, verduistering door een persoon met een publieke functie, vervalsing, het gebruik van valse stukken en fraude.Moreau ontkent al die beschuldigingen en wijst 'met klem' elke inbreuk van de hand.