De huiszoekingen vonden plaats op 24 juni 2010 en maakten deel uit van het onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen binnen de katholieke Kerk en een mogelijke doofpotoperatie daarrond. De advocaten van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels proberen sindsdien om de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en bij de kardinaal nietig te laten verklaren. De KI gaf hen eerst gelijk, maar werd teruggefloten door het Hof van Cassatie omdat een aantal slachtoffers van misbruik door geestelijken niet gehoord waren. Daarna besliste de KI dat de huiszoekingen wel wettig waren, maar ook dat arrest werd vernietigd. De advocaten van het aartsbisdom en Danneels hebben daarop voor de derde maal de vernietiging van de huiszoekingen bepleit. (KAV)

De huiszoekingen vonden plaats op 24 juni 2010 en maakten deel uit van het onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen binnen de katholieke Kerk en een mogelijke doofpotoperatie daarrond. De advocaten van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels proberen sindsdien om de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en bij de kardinaal nietig te laten verklaren. De KI gaf hen eerst gelijk, maar werd teruggefloten door het Hof van Cassatie omdat een aantal slachtoffers van misbruik door geestelijken niet gehoord waren. Daarna besliste de KI dat de huiszoekingen wel wettig waren, maar ook dat arrest werd vernietigd. De advocaten van het aartsbisdom en Danneels hebben daarop voor de derde maal de vernietiging van de huiszoekingen bepleit. (KAV)