De plannen van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) dreigen langdurig werkzoekenden tussen 25 en 55 jaar duurder te maken dan in het verleden. Dat zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache van oppositiepartij SP.A. Zij is kritisch voor de keuze van minister Muyters om de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden te schrappen. "Het wegvallen van de doelgroepkortingen voor wie ouder dan 25 en jonger dan 55 jaar is, zorgt niet voor jobcreatie maar vergroot de afstand tot het vinden van een job", aldus Kherbache.

'Vergissing'

Muyters focust voor het Vlaamse doelgroepenbeleid op jongeren, 55-plussers en personen met een handicap. Dat de doelgroepkortingen voor langdurig werkzoekenden daarbij verdwijnen, is volgens Kherbache een vergissing. "Voor wie langer dan een jaar werkloos is, ligt de kans om terug werk te vinden nochtans bijna drie keer lager dan de gemiddelde kans. De laatste 5 jaar steeg het aantal Vlaamse werkzoekenden dat langer dan een jaar op zoek is naar een job met 27 procent. Het aantal dat langer dan twee jaar op zoek is, steeg in dezelfde periode met 23 procent", aldus Kherbache.

Dat langdurig werzoekenden uit de boot vallen voor kortingen, is voor haar onbegrijpelijk. "De minister maakt langdurig werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar een pak duurder dan in het verleden, duurder dan jongeren en 55-plussers".

Laaggeschoolden

De SP.A-politica verwijst naar cijfers die ze kreeg in antwoord op een schriftelijke vraag. Zo hadden in 2014 41.513 langdurig werkzoekenden in de leeftijdsgroep 25-54 jaar recht op een doelgroepkorting van 400 tot 1.000 euro per kwartaal. "16.459 van hen waren ouder dan 45 jaar. 19.670 van hen waren nieuwe gevallen die in 2014 voor het eerst het recht daarop openden. Meteen wordt duidelijk dat voor een hele grote, kwetsbare groep de hertewerkstellingskansen substantieel zullen slinken door het wegvallen van die kortingen".

Kherbache vreest daarbij ook voor de laaggeschoolden. "Iedereen weet dat laaggeschoolden oververtegenwoordigd zijn in de (langdurige) werkloosheid. Eens werkloos ligt hun kans om werk te vinden bijna de helft lager dan de gemiddelde kans".

"Welnu, voor hen helpen de maatregelen van minister Muyters niet, de kans op langdurige werkloosheid verhoogt nog. De 45 jarige caissière die slachtoffer wordt van een herstructurering wordt zo een vogel voor de kat". (Belga/WB)

De plannen van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) dreigen langdurig werkzoekenden tussen 25 en 55 jaar duurder te maken dan in het verleden. Dat zegt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache van oppositiepartij SP.A. Zij is kritisch voor de keuze van minister Muyters om de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden te schrappen. "Het wegvallen van de doelgroepkortingen voor wie ouder dan 25 en jonger dan 55 jaar is, zorgt niet voor jobcreatie maar vergroot de afstand tot het vinden van een job", aldus Kherbache.Muyters focust voor het Vlaamse doelgroepenbeleid op jongeren, 55-plussers en personen met een handicap. Dat de doelgroepkortingen voor langdurig werkzoekenden daarbij verdwijnen, is volgens Kherbache een vergissing. "Voor wie langer dan een jaar werkloos is, ligt de kans om terug werk te vinden nochtans bijna drie keer lager dan de gemiddelde kans. De laatste 5 jaar steeg het aantal Vlaamse werkzoekenden dat langer dan een jaar op zoek is naar een job met 27 procent. Het aantal dat langer dan twee jaar op zoek is, steeg in dezelfde periode met 23 procent", aldus Kherbache. Dat langdurig werzoekenden uit de boot vallen voor kortingen, is voor haar onbegrijpelijk. "De minister maakt langdurig werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar een pak duurder dan in het verleden, duurder dan jongeren en 55-plussers". De SP.A-politica verwijst naar cijfers die ze kreeg in antwoord op een schriftelijke vraag. Zo hadden in 2014 41.513 langdurig werkzoekenden in de leeftijdsgroep 25-54 jaar recht op een doelgroepkorting van 400 tot 1.000 euro per kwartaal. "16.459 van hen waren ouder dan 45 jaar. 19.670 van hen waren nieuwe gevallen die in 2014 voor het eerst het recht daarop openden. Meteen wordt duidelijk dat voor een hele grote, kwetsbare groep de hertewerkstellingskansen substantieel zullen slinken door het wegvallen van die kortingen". Kherbache vreest daarbij ook voor de laaggeschoolden. "Iedereen weet dat laaggeschoolden oververtegenwoordigd zijn in de (langdurige) werkloosheid. Eens werkloos ligt hun kans om werk te vinden bijna de helft lager dan de gemiddelde kans". "Welnu, voor hen helpen de maatregelen van minister Muyters niet, de kans op langdurige werkloosheid verhoogt nog. De 45 jarige caissière die slachtoffer wordt van een herstructurering wordt zo een vogel voor de kat". (Belga/WB)