Het bericht over de regels waaraan koning Albert, koningin Paola, koningin Fabiola, prinses Astrid en prins Laurent zich moeten houden, staat vandaag in De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir. Het wetsvoorstel werd ingediend door de meerderheidspartijen PS, CD&V, MR, sp.a, Open Vld en cdH en de groenen van Ecolo en Groen. "Het ontvangen van een dotatie gaat gepaard met verantwoordelijkheden", staat er. "Naast de regels inzake transparantie en controle, voorziet deze wet in een reeks gedragsregels." Alle reizen buiten de Europese Economische Ruimte, zowel privé als in openbaar verband, moeten worden gemeld aan de minister van Buitenlandse Zaken, dit om rekening te houden "met de eventuele politieke implicaties". Ook alle reizen die een "politieke betekenis" kunnen hebben, moeten aangemeld worden. Het is dan aan de minister om advies te geven. Verder vraagt de wet, die op 1 januari 2014 in werking treedt, dat de leden van de koninklijke familie "door hun woorden, hun houdingen of hun gedragingen" de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar brengen. Ze moeten zich bovendien gereserveerd opstellen bij het openbaar uiten van hun mening. Als de gedragsregels niet worden nageleefd, luidt het nog, kan de dotatie worden ingehouden of zelfs afgeschaft. (Belga)

Het bericht over de regels waaraan koning Albert, koningin Paola, koningin Fabiola, prinses Astrid en prins Laurent zich moeten houden, staat vandaag in De Standaard, Het Nieuwsblad en Le Soir. Het wetsvoorstel werd ingediend door de meerderheidspartijen PS, CD&V, MR, sp.a, Open Vld en cdH en de groenen van Ecolo en Groen. "Het ontvangen van een dotatie gaat gepaard met verantwoordelijkheden", staat er. "Naast de regels inzake transparantie en controle, voorziet deze wet in een reeks gedragsregels." Alle reizen buiten de Europese Economische Ruimte, zowel privé als in openbaar verband, moeten worden gemeld aan de minister van Buitenlandse Zaken, dit om rekening te houden "met de eventuele politieke implicaties". Ook alle reizen die een "politieke betekenis" kunnen hebben, moeten aangemeld worden. Het is dan aan de minister om advies te geven. Verder vraagt de wet, die op 1 januari 2014 in werking treedt, dat de leden van de koninklijke familie "door hun woorden, hun houdingen of hun gedragingen" de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar brengen. Ze moeten zich bovendien gereserveerd opstellen bij het openbaar uiten van hun mening. Als de gedragsregels niet worden nageleefd, luidt het nog, kan de dotatie worden ingehouden of zelfs afgeschaft. (Belga)