Kerry werd in de Senaatscommissie Buitenlandse Zaken geflankeerd door minister van Defensie Chuck Hagel en generaal Martin Dempsey, de voorzitter van de generale staf van het Amerikaanse leger. Wanneer het voltallige Amerikaanse parlement volgende week weer samenkomt na het zomerreces, moet het stemmen over Amerikaans militair optreden in Syrië.

"Dit is niet het moment voor isolationisme vanuit de luie zetel", zei Kerry. "Dit is niet het moment om toeschouwer te zijn bij een slachtpartij. Ons land noch ons geweten kan zich de prijs van stilte veroorloven. We hebben ons uitgesproken tegen deze onvoorstelbare horror. Nu moeten we opstaan en handelen. We moeten onze veiligheid en onze waarden beschermen en de wereld leiden met een duidelijke overtuiging."

Bewijsmateriaal

Tijdens de hoorzitting was Irak nooit ver weg. In 2002 gaf het Amerikaanse parlement de toenmalige president George W. Bush toestemming om Irak binnen te vallen op basis van informatie over massavernietigingswapens die achteraf niet bleken te bestaan.

Kerry herinnerde eraan dat Chuck Hagel en hij toen in de Senaat zetelden. "We zijn er dus bijzonder gevoelig voor dat we nooit opnieuw aan de leden van het Congres vragen om te stemmen op basis van foute inlichtingen. Daarom hebben de inlichtingendiensten het bewijsmateriaal meermaals doorspit."

Volgens Kerry is het 'boven elke twijfel' bewezen dat het regime van de Syrische president Bashar Al-Assad achter de gifgasaanval zat die op 21 augustus bijna 1500 doden maakt in een buitenwijk van Damascus.

"Onze informatie bewijst dat het Assad-regime deze aanval voorbereid heeft, dat het zijn troepen gewaarschuwd heeft om gasmaskers te dragen. We hebben fysiek bewijsmateriaal dat aantoont waar de raketten vandaan kwamen en wanneer. Niet één raket landde in het territorium van het regime. Allemaal kwamen ze neer in gebied dat door het verzet wordt gecontroleerd of betwist wordt."

Apocalyptische argumentatie

De echo's van Irak waren niet alleen waar te nemen in de scepsis over de bewijzen, maar ook in de bij momenten apocalyptische argumentatie van de Amerikaanse regering. Als de VS niets doet, moedigt ze schurkenstaten en terreurgroepen aan om massavernietigingswapens te gebruiken, zeiden Kerry en Hagel.

"Syrië is belangrijk omdat niets doen gevaarlijker is dan actie ondernemen", waarschuwde Kerry. "We weten dat Assad onze stilte zal lezen als een signaal dat hij zijn wapens straffeloos kan gebruiken. Als we straffeloosheid creëren, dan geven we andere dictators en terroristen een kans om hun eigen massavernietigingswapens te verkrijgen, waaronder kernwapens."

"Het gebruik van chemische wapens in Syrië is niet alleen een aanval op de menselijkheid, maar ook een serieuze bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS en onze nauwste bondgenoten", zei Hagel. "We kunnen ons niet permitteren om Hezbollah of andere terreurgroepen die vastbesloten zijn om de VS aan te vallen aan te moedigen om chemische wapens te verkrijgen of gebruiken."

"Het gebruik van chemische wapens in Syrië kan ook andere regimes aanmoedigen", vervolgde Hagel. "Noord-Korea beschikt over een massieve voorraad chemische wapens die onze bondgenoot Zuid-Korea bedreigt en de 28.000 Amerikaanse soldaten die er gestationeerd zijn."

Geen grondtroepen

Peilingen tonen aan dat de meerderheid van de Amerikaanse bevolking niet gewonnen is voor een militaire actie in Syrië. Kerry verzekerde dan ook dat er onder geen beding sprak zal zijn van Amerikaanse 'boots on the ground'; het sturen van grondtroepen. "Laten we die deur zo dicht doen als we kunnen."

De VS stuurt ondertussen wel het vliegdekschip Nimitz en het bijbehorende marine-eskader naar de Rode Zee. Daaronder drie destroyers en een kruiser die in staat zijn om kruisraketten af te vuren. De Nimitz-groep zou volgens de Amerikaanse media echter in eerste instantie achter de hand gehouden worden en niet deelnemen aan de aanval op Syrië.

Kerry werd in de Senaatscommissie Buitenlandse Zaken geflankeerd door minister van Defensie Chuck Hagel en generaal Martin Dempsey, de voorzitter van de generale staf van het Amerikaanse leger. Wanneer het voltallige Amerikaanse parlement volgende week weer samenkomt na het zomerreces, moet het stemmen over Amerikaans militair optreden in Syrië."Dit is niet het moment voor isolationisme vanuit de luie zetel", zei Kerry. "Dit is niet het moment om toeschouwer te zijn bij een slachtpartij. Ons land noch ons geweten kan zich de prijs van stilte veroorloven. We hebben ons uitgesproken tegen deze onvoorstelbare horror. Nu moeten we opstaan en handelen. We moeten onze veiligheid en onze waarden beschermen en de wereld leiden met een duidelijke overtuiging." Tijdens de hoorzitting was Irak nooit ver weg. In 2002 gaf het Amerikaanse parlement de toenmalige president George W. Bush toestemming om Irak binnen te vallen op basis van informatie over massavernietigingswapens die achteraf niet bleken te bestaan.Kerry herinnerde eraan dat Chuck Hagel en hij toen in de Senaat zetelden. "We zijn er dus bijzonder gevoelig voor dat we nooit opnieuw aan de leden van het Congres vragen om te stemmen op basis van foute inlichtingen. Daarom hebben de inlichtingendiensten het bewijsmateriaal meermaals doorspit."Volgens Kerry is het 'boven elke twijfel' bewezen dat het regime van de Syrische president Bashar Al-Assad achter de gifgasaanval zat die op 21 augustus bijna 1500 doden maakt in een buitenwijk van Damascus. "Onze informatie bewijst dat het Assad-regime deze aanval voorbereid heeft, dat het zijn troepen gewaarschuwd heeft om gasmaskers te dragen. We hebben fysiek bewijsmateriaal dat aantoont waar de raketten vandaan kwamen en wanneer. Niet één raket landde in het territorium van het regime. Allemaal kwamen ze neer in gebied dat door het verzet wordt gecontroleerd of betwist wordt."De echo's van Irak waren niet alleen waar te nemen in de scepsis over de bewijzen, maar ook in de bij momenten apocalyptische argumentatie van de Amerikaanse regering. Als de VS niets doet, moedigt ze schurkenstaten en terreurgroepen aan om massavernietigingswapens te gebruiken, zeiden Kerry en Hagel."Syrië is belangrijk omdat niets doen gevaarlijker is dan actie ondernemen", waarschuwde Kerry. "We weten dat Assad onze stilte zal lezen als een signaal dat hij zijn wapens straffeloos kan gebruiken. Als we straffeloosheid creëren, dan geven we andere dictators en terroristen een kans om hun eigen massavernietigingswapens te verkrijgen, waaronder kernwapens.""Het gebruik van chemische wapens in Syrië is niet alleen een aanval op de menselijkheid, maar ook een serieuze bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS en onze nauwste bondgenoten", zei Hagel. "We kunnen ons niet permitteren om Hezbollah of andere terreurgroepen die vastbesloten zijn om de VS aan te vallen aan te moedigen om chemische wapens te verkrijgen of gebruiken.""Het gebruik van chemische wapens in Syrië kan ook andere regimes aanmoedigen", vervolgde Hagel. "Noord-Korea beschikt over een massieve voorraad chemische wapens die onze bondgenoot Zuid-Korea bedreigt en de 28.000 Amerikaanse soldaten die er gestationeerd zijn."Peilingen tonen aan dat de meerderheid van de Amerikaanse bevolking niet gewonnen is voor een militaire actie in Syrië. Kerry verzekerde dan ook dat er onder geen beding sprak zal zijn van Amerikaanse 'boots on the ground'; het sturen van grondtroepen. "Laten we die deur zo dicht doen als we kunnen."De VS stuurt ondertussen wel het vliegdekschip Nimitz en het bijbehorende marine-eskader naar de Rode Zee. Daaronder drie destroyers en een kruiser die in staat zijn om kruisraketten af te vuren. De Nimitz-groep zou volgens de Amerikaanse media echter in eerste instantie achter de hand gehouden worden en niet deelnemen aan de aanval op Syrië.