De provincie Vlaams-Brabant weigert Engie Electrabel een vergunning af te leveren voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde, zo raakte eind vorige week bekend. Dat is slecht nieuws voor de kernuitstap in 2025, want om de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang te brengen is er naar schatting 2,3 GW aan nieuwe capaciteit nodig, waarvan een groot deel afkomstig van maximaal drie nieuwe gascentrales. De stroomleveranciers vrezen dat de vergunningsprocedures te complex zijn. "Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio's", zegt Febeg in een reactie. Dat geldt volgens de federatie niet alleen voor gascentrales. Ook projecten rond waterstof, windenergie en andere infrastructuur moeten "een hindernissenparcours afleggen dat meerdere jaren kan duren", klinkt het. Bovendien dringt de tijd, zegt Febeg, want de eerste veilingen van nieuwe capaciteit in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme of CRM zijn voorzien voor dit najaar. Om te kunnen deelnemen moeten kandidaat-investeerders over de nodige vergunningen beschikken. Bij de weigering van de vergunning in Vilvoorde ging de bevoegde N-VA-gedeputeerde in tegen het positief advies dat de provinciale omgevingsvergunningscommissie eerder dit jaar al afleverde voor het project. Dat de N-VA, die federaal in de oppositie zit, geen voorstander is van een volledige kernuitstap in 2025, is geen geheim. "Genoeg onzekerheid gecreëerd vanwege dogmatiek", reageerde partijvoorzitter Bart De Wever vrijdagavond al op twitter. "Laten we de kernuitstap afschaffen en volop inzetten op een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiebeleid mét kernenergie." Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukte vandaag op de radio dat ze niet wil meestappen in een politieke strijd, maar van dogmatiek is er wat haar betreft alvast geen sprake. "Als vijf van de zeven kerncentrales in ieder geval toe gaan omdat ze te oud zijn, omdat ze niet kunnen verlengd worden omdat ze bijvoorbeeld scheurtjes hebben, wat is daar dan dogmatiek aan?", klonk het. De stroomleveranciers roepen de verschillende bestuursniveaus in ons land nu op om "samen de nodige maatergelen te nemen voor de bevoorradingszekerheid en de energietransitie". "Het algemeen belang moet op de eerste plaats komen", zegt general manager Marc Van den Bosch. Het federaal regeerakkoord bepaalt dat de situatie dit najaar wordt geëvalueerd. Indien de bevoorradingszekerheid in het gedrang dreigt te komen, kunnen de twee jongste kerncentrales toch nog beperkt ingeschakeld worden. Uitbater Engie Electrabel heeft een tijdje geleden echter al beslist om verdere investeringen voor een eventuele levensduurverleninging van de reactoren te schrappen. (Belga)

De provincie Vlaams-Brabant weigert Engie Electrabel een vergunning af te leveren voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde, zo raakte eind vorige week bekend. Dat is slecht nieuws voor de kernuitstap in 2025, want om de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang te brengen is er naar schatting 2,3 GW aan nieuwe capaciteit nodig, waarvan een groot deel afkomstig van maximaal drie nieuwe gascentrales. De stroomleveranciers vrezen dat de vergunningsprocedures te complex zijn. "Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio's", zegt Febeg in een reactie. Dat geldt volgens de federatie niet alleen voor gascentrales. Ook projecten rond waterstof, windenergie en andere infrastructuur moeten "een hindernissenparcours afleggen dat meerdere jaren kan duren", klinkt het. Bovendien dringt de tijd, zegt Febeg, want de eerste veilingen van nieuwe capaciteit in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme of CRM zijn voorzien voor dit najaar. Om te kunnen deelnemen moeten kandidaat-investeerders over de nodige vergunningen beschikken. Bij de weigering van de vergunning in Vilvoorde ging de bevoegde N-VA-gedeputeerde in tegen het positief advies dat de provinciale omgevingsvergunningscommissie eerder dit jaar al afleverde voor het project. Dat de N-VA, die federaal in de oppositie zit, geen voorstander is van een volledige kernuitstap in 2025, is geen geheim. "Genoeg onzekerheid gecreëerd vanwege dogmatiek", reageerde partijvoorzitter Bart De Wever vrijdagavond al op twitter. "Laten we de kernuitstap afschaffen en volop inzetten op een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiebeleid mét kernenergie." Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) benadrukte vandaag op de radio dat ze niet wil meestappen in een politieke strijd, maar van dogmatiek is er wat haar betreft alvast geen sprake. "Als vijf van de zeven kerncentrales in ieder geval toe gaan omdat ze te oud zijn, omdat ze niet kunnen verlengd worden omdat ze bijvoorbeeld scheurtjes hebben, wat is daar dan dogmatiek aan?", klonk het. De stroomleveranciers roepen de verschillende bestuursniveaus in ons land nu op om "samen de nodige maatergelen te nemen voor de bevoorradingszekerheid en de energietransitie". "Het algemeen belang moet op de eerste plaats komen", zegt general manager Marc Van den Bosch. Het federaal regeerakkoord bepaalt dat de situatie dit najaar wordt geëvalueerd. Indien de bevoorradingszekerheid in het gedrang dreigt te komen, kunnen de twee jongste kerncentrales toch nog beperkt ingeschakeld worden. Uitbater Engie Electrabel heeft een tijdje geleden echter al beslist om verdere investeringen voor een eventuele levensduurverleninging van de reactoren te schrappen. (Belga)