Het CRM - voluit het capaciteitsremuneratiemechanisme - moet ervoor zorgen dat investeringen in de bevoorradingszekerheid van ons land kunnen renderen, denk aan nieuwe gascentrales. Dat steunmechanisme is nodig met het oog op de geplande kernuitstap in 2025. Als alles loopt zoals gepland, wordt in oktober al de eerste veiling georganiseerd voor projecten die in aanmerking komen voor steun. Het wetsontwerp van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kreeg op 23 februari al groen licht in de Kamercommissie Energie, maar oppositiepartij PVDA vroeg een tweede lezing. Die vond deze middag plaats. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA stemden tegen, de meerderheidspartijen stemden voor. N-VA-Kamerlid Bert Wollants had een rits amendementen ingediend, maar die werden weggestemd. De liberale Kamerleden Patrick Dewael (Open Vld) en Marie Christine Marghem (MR) vroegen extra waakzaamheid voor de budgettaire impact van het mechanisme. "De goedkeuring van het wettelijke kader in commissie is een belangrijke stap om de bevoorrading van ons land veilig te stellen en investeringszekerheid voor bedrijven te reageren", zegt Van der Straeten. "De komende jaren sluiten in elk geval vijf van de zeven kernreactoren", brengt de minister in herinnering. "Ze zijn te oud, hebben scheurtjes of vergen enorme veiligheidsinvesteringen van meer dan 1 miljard euro die niet rendabel zijn. Daardoor is er in alle gevallen naast meer hernieuwbare energie ook flexibele vervangingscapaciteit nodig." De regering beslist in november definitief over het lot van de jongste twee kerncentrales. Het CRM-wetsontwerp komt wellicht volgende week donderdag al op de agenda van de plenaire vergadering. De timing voor de veiling in oktober is krap: de ELIA en de CREG moeten tegen 15 september beslissen over de prekwalificatie- en investeringsdossiers, de marktspelers moeten hun dossiers al tegen 15 juni indienen. Het blijft ook nog wachten op groen licht van de Europese Commissie, die het CRM tegen het licht houdt om uit te maken of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De federale ministerraad keurde vandaag op voorstel van Van der Straeten wel al twee ontwerp-kb's goed ter voorbereiding van de veiling. Die worden nu voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Het eerste koninklijk besluit legt de vermogensgrens vast vanaf wanneer projecten in aanmerking komen voor steun - 1 MW - en sluit productie die al steun geniet uit. Het andere regelt de deelname van buitenlandse capaciteit aan het CRM. "Ondanks de krappe timing zitten we nog steeds op schema", verzekert Van der Straeten. Ook de komende weken komen er nog kb's op de agenda van de ministerraad, zegt ze. (Belga)

Het CRM - voluit het capaciteitsremuneratiemechanisme - moet ervoor zorgen dat investeringen in de bevoorradingszekerheid van ons land kunnen renderen, denk aan nieuwe gascentrales. Dat steunmechanisme is nodig met het oog op de geplande kernuitstap in 2025. Als alles loopt zoals gepland, wordt in oktober al de eerste veiling georganiseerd voor projecten die in aanmerking komen voor steun. Het wetsontwerp van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kreeg op 23 februari al groen licht in de Kamercommissie Energie, maar oppositiepartij PVDA vroeg een tweede lezing. Die vond deze middag plaats. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA stemden tegen, de meerderheidspartijen stemden voor. N-VA-Kamerlid Bert Wollants had een rits amendementen ingediend, maar die werden weggestemd. De liberale Kamerleden Patrick Dewael (Open Vld) en Marie Christine Marghem (MR) vroegen extra waakzaamheid voor de budgettaire impact van het mechanisme. "De goedkeuring van het wettelijke kader in commissie is een belangrijke stap om de bevoorrading van ons land veilig te stellen en investeringszekerheid voor bedrijven te reageren", zegt Van der Straeten. "De komende jaren sluiten in elk geval vijf van de zeven kernreactoren", brengt de minister in herinnering. "Ze zijn te oud, hebben scheurtjes of vergen enorme veiligheidsinvesteringen van meer dan 1 miljard euro die niet rendabel zijn. Daardoor is er in alle gevallen naast meer hernieuwbare energie ook flexibele vervangingscapaciteit nodig." De regering beslist in november definitief over het lot van de jongste twee kerncentrales. Het CRM-wetsontwerp komt wellicht volgende week donderdag al op de agenda van de plenaire vergadering. De timing voor de veiling in oktober is krap: de ELIA en de CREG moeten tegen 15 september beslissen over de prekwalificatie- en investeringsdossiers, de marktspelers moeten hun dossiers al tegen 15 juni indienen. Het blijft ook nog wachten op groen licht van de Europese Commissie, die het CRM tegen het licht houdt om uit te maken of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De federale ministerraad keurde vandaag op voorstel van Van der Straeten wel al twee ontwerp-kb's goed ter voorbereiding van de veiling. Die worden nu voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Het eerste koninklijk besluit legt de vermogensgrens vast vanaf wanneer projecten in aanmerking komen voor steun - 1 MW - en sluit productie die al steun geniet uit. Het andere regelt de deelname van buitenlandse capaciteit aan het CRM. "Ondanks de krappe timing zitten we nog steeds op schema", verzekert Van der Straeten. Ook de komende weken komen er nog kb's op de agenda van de ministerraad, zegt ze. (Belga)