"Daar heeft hij studies voor gedaan, dat is zijn beroep, daar is hij expert in. Hij heeft er niet voor gekozen om administratie te doen, therapeut te spelen, zijn afwezige collega's te vervangen of mosselen op te dienen. Ook het idee dat het onderwijs alle maatschappelijke problemen moet oplossen, moet verdwijnen", aldus secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. Het pakket maatregelen in cao XI (met o.a. grotere werkzekerheid voor starters) is een eerste aanzet maar biedt geen oplossing voor de werkdruk die blijft toenemen. Ook de ervaren leerkrachten krijgen het steeds lastiger. Van Kerkhoven wijst naar het toegenomen ziektecijfer en het aantal burn-outs dat zienderogen stijgt. "Een aantal maatregelen van zowel de Vlaamse als de federale regering (afschaffing vervroegde uitstapregelingen, verhoging pensioenleeftijd) hebben het probleem nog vergroot. Er zijn in Vlaanderen veel te weinig investeringen gedaan voor de uitrol van het M-decreet. De ondersteuningsnetwerken doen hun best maar kunnen de stroom aan zorgvragen niet aan. Men heeft de verwachting gecreëerd dat onderwijs aan elke individuele zorgvraag kan beantwoorden. Maar het is onmogelijk om individueel onderwijs te geven, dat zou trouwens niet alleen een slechte zaak zijn - goed onderwijs gebeurt collectief - maar ook onbetaalbaar. Die zorgvraag in scholen neemt onrustwekkend toe." De hoge uitstroom bij starters is ook nefast voor de opbouw van een evenwichtige en stabiele samenstelling van een lerarenteam. "Het is best om het lerarenteam zo divers mogelijk te maken: jong en oud, mannen en vrouwen, denkers en doeners. Zo krijgen jonge mensen goed onderwijs in een brede context." (Belga)

"Daar heeft hij studies voor gedaan, dat is zijn beroep, daar is hij expert in. Hij heeft er niet voor gekozen om administratie te doen, therapeut te spelen, zijn afwezige collega's te vervangen of mosselen op te dienen. Ook het idee dat het onderwijs alle maatschappelijke problemen moet oplossen, moet verdwijnen", aldus secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. Het pakket maatregelen in cao XI (met o.a. grotere werkzekerheid voor starters) is een eerste aanzet maar biedt geen oplossing voor de werkdruk die blijft toenemen. Ook de ervaren leerkrachten krijgen het steeds lastiger. Van Kerkhoven wijst naar het toegenomen ziektecijfer en het aantal burn-outs dat zienderogen stijgt. "Een aantal maatregelen van zowel de Vlaamse als de federale regering (afschaffing vervroegde uitstapregelingen, verhoging pensioenleeftijd) hebben het probleem nog vergroot. Er zijn in Vlaanderen veel te weinig investeringen gedaan voor de uitrol van het M-decreet. De ondersteuningsnetwerken doen hun best maar kunnen de stroom aan zorgvragen niet aan. Men heeft de verwachting gecreëerd dat onderwijs aan elke individuele zorgvraag kan beantwoorden. Maar het is onmogelijk om individueel onderwijs te geven, dat zou trouwens niet alleen een slechte zaak zijn - goed onderwijs gebeurt collectief - maar ook onbetaalbaar. Die zorgvraag in scholen neemt onrustwekkend toe." De hoge uitstroom bij starters is ook nefast voor de opbouw van een evenwichtige en stabiele samenstelling van een lerarenteam. "Het is best om het lerarenteam zo divers mogelijk te maken: jong en oud, mannen en vrouwen, denkers en doeners. Zo krijgen jonge mensen goed onderwijs in een brede context." (Belga)