De stop van de centrale is veilig verlopen, conform de procedures. De bevoegde autoriteiten werden zoals gebruikelijk geïnformeerd. De automatische stop van Doel 1 heeft geen impact gehad op de veiligheid van de omgeving, de medewerkers of de installaties van de kerncentrale, luidt het nog. Doel 1 was op 30 december opnieuw op het electriciteitsnet aangesloten, als gevolg van de levensduurverlenging voor Doel 1 en Doel 2. De beide reactoren behoren tot de oudste kernreactoren van België. Ze werden in 1975 in gebruik genomen. Normaal zouden de reactoren na veertig jaar worden stilgelegd, maar de levensduur werd verlengd met tien jaar (tot 2025). Doel 2 werd op kerstavond heropgestart. Doel 1 lag voor de heropstart stil sinds februari 2015. In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 december werd Doel 3 stilgelegd vanwege een lek aan een lasnaad, in het niet-nucleaire gedeelte. Doel 3, een van de twee zogenaamde scheurtjesreactoren, was amper vier dagen ervoor heropgestart na meer dan een jaar te hebben stilgelegen. Uitbater Electrabel hoopt deze reactor op 6 januari opnieuw op te starten. Doel 4 draait op honderd procent. (Belga)

De stop van de centrale is veilig verlopen, conform de procedures. De bevoegde autoriteiten werden zoals gebruikelijk geïnformeerd. De automatische stop van Doel 1 heeft geen impact gehad op de veiligheid van de omgeving, de medewerkers of de installaties van de kerncentrale, luidt het nog. Doel 1 was op 30 december opnieuw op het electriciteitsnet aangesloten, als gevolg van de levensduurverlenging voor Doel 1 en Doel 2. De beide reactoren behoren tot de oudste kernreactoren van België. Ze werden in 1975 in gebruik genomen. Normaal zouden de reactoren na veertig jaar worden stilgelegd, maar de levensduur werd verlengd met tien jaar (tot 2025). Doel 2 werd op kerstavond heropgestart. Doel 1 lag voor de heropstart stil sinds februari 2015. In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 december werd Doel 3 stilgelegd vanwege een lek aan een lasnaad, in het niet-nucleaire gedeelte. Doel 3, een van de twee zogenaamde scheurtjesreactoren, was amper vier dagen ervoor heropgestart na meer dan een jaar te hebben stilgelegen. Uitbater Electrabel hoopt deze reactor op 6 januari opnieuw op te starten. Doel 4 draait op honderd procent. (Belga)