In het kader van de coronapandemie werd de collectieve uitoefening van erediensten verboden, met uitzondering van een beperkte aanwezigheid bij huwelijken en begrafenissen. Maar de Raad van State oordeelde eerder deze week dat die maatregel de grondwettelijke vrijheid van godsdienst te zeer aantast, na een klacht van enkele Joodse organisaties en particulieren. De regeling moet ten laatste komende zondag worden aangepast. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kwam gisteren samen met de geloofsgemeenschappen tot een compromis: er zouden nog maximaal 15 mensen aanwezig mogen zijn op een eredienst. Elke aanwezige moet bovendien over 10 vierkante meter ruimte kunnen beschikken. Die regel was al van kracht voor begrafenissen, en zou nu dus worden doorgetrokken. Het voorstel werd deze ochtend besproken op het Kernkabinet en kreeg daar groen licht, bevestigt het kabinet-Van Quickenborne. Het Overlegcomité volgt morgen. Als het advies ook daar goedkeuring krijgt, volgt zaterdag een update van het Ministerieel Besluit waarna de nieuwe regel zondag kan ingaan. (Belga)

In het kader van de coronapandemie werd de collectieve uitoefening van erediensten verboden, met uitzondering van een beperkte aanwezigheid bij huwelijken en begrafenissen. Maar de Raad van State oordeelde eerder deze week dat die maatregel de grondwettelijke vrijheid van godsdienst te zeer aantast, na een klacht van enkele Joodse organisaties en particulieren. De regeling moet ten laatste komende zondag worden aangepast. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kwam gisteren samen met de geloofsgemeenschappen tot een compromis: er zouden nog maximaal 15 mensen aanwezig mogen zijn op een eredienst. Elke aanwezige moet bovendien over 10 vierkante meter ruimte kunnen beschikken. Die regel was al van kracht voor begrafenissen, en zou nu dus worden doorgetrokken. Het voorstel werd deze ochtend besproken op het Kernkabinet en kreeg daar groen licht, bevestigt het kabinet-Van Quickenborne. Het Overlegcomité volgt morgen. Als het advies ook daar goedkeuring krijgt, volgt zaterdag een update van het Ministerieel Besluit waarna de nieuwe regel zondag kan ingaan. (Belga)