Om de begrotingsopmaak voor te bereiden, gaat het departement Begroting nu al bilaterale besprekingen opstarten met de andere departementen. Dat werk moet eind september afgerond zijn. Tegen volgende week beschikt de regering over de laatste vooruitzichten van het Planbureau. Pas tegen eind september zal worden uitgemaakt wie de begroting zal opstellen: de regering van lopende zaken of de nieuwe coalitie. Het verdict hangt af van de vorderingen die formateur Elio Di Rupo maakt. Het kernkabinet keurde woensdag overigens ook een amendement goed op de wettekst die de Belgische participatie in het EFSF-fonds regelt en voor een staatsgarantie zorgt voor financiële instrumenten van dat fonds. De ministerraad keurde dat ontwerp net voor de top van 21 juli goed en kon dus nog geen rekening houden met de beslissingen die er werden genomen. Het amendement doet dat nu wel. De Kamercommissie Financiën bespreekt de tekst vrijdag 2 en maandag 5 september. Op 13 september is er al een plenaire vergadering voorzien. De Senaat zou enkele dagen later hetzelfde doen. Europa riep alle eurolanden op de beslissingen zo snel mogelijk om te zetten in nationale wetgeving. Tijdens de ecofinraad van midden september - die wordt samengeroepen om een stand van zaken op te maken van de omzetting van de beslissingen van de top van 21 juli - zal ons land dus kunnen meedelen dat het plan al door één parlement is goedgekeurd. Het kernkabinet riep woensdag ook nog een werkgroep in het leven die de verkoop onder de loep moet nemen van de participatie die de Gemeentelijke Holding heeft in de NV Astrid. (KAV)

Om de begrotingsopmaak voor te bereiden, gaat het departement Begroting nu al bilaterale besprekingen opstarten met de andere departementen. Dat werk moet eind september afgerond zijn. Tegen volgende week beschikt de regering over de laatste vooruitzichten van het Planbureau. Pas tegen eind september zal worden uitgemaakt wie de begroting zal opstellen: de regering van lopende zaken of de nieuwe coalitie. Het verdict hangt af van de vorderingen die formateur Elio Di Rupo maakt. Het kernkabinet keurde woensdag overigens ook een amendement goed op de wettekst die de Belgische participatie in het EFSF-fonds regelt en voor een staatsgarantie zorgt voor financiële instrumenten van dat fonds. De ministerraad keurde dat ontwerp net voor de top van 21 juli goed en kon dus nog geen rekening houden met de beslissingen die er werden genomen. Het amendement doet dat nu wel. De Kamercommissie Financiën bespreekt de tekst vrijdag 2 en maandag 5 september. Op 13 september is er al een plenaire vergadering voorzien. De Senaat zou enkele dagen later hetzelfde doen. Europa riep alle eurolanden op de beslissingen zo snel mogelijk om te zetten in nationale wetgeving. Tijdens de ecofinraad van midden september - die wordt samengeroepen om een stand van zaken op te maken van de omzetting van de beslissingen van de top van 21 juli - zal ons land dus kunnen meedelen dat het plan al door één parlement is goedgekeurd. Het kernkabinet riep woensdag ook nog een werkgroep in het leven die de verkoop onder de loep moet nemen van de participatie die de Gemeentelijke Holding heeft in de NV Astrid. (KAV)