Vanaf 1 januari krijgt het zorgpersoneel drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert wordt ontslagen en krijgt dan meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

Het kernkabinet raakte het deze week eerder al een keer eens over de verplichte coronavaccinatie voor zorgmedewerkers. Toen was het compromis om die plicht vanaf 2022 in te voeren en het zorgpersoneel drie maanden de tijd te geven om zich te laten inenten. Wie dat op 1 april nog altijd niet had gedaan, zou ontslagen worden. De vakbonden in de zorgsector waren het daar echter niet mee eens. En nauwelijks een dag na het akkoord in de kern trok PS-voorzitter Paul Magnette de staart in: in een videoboodschap op sociale media liet hij weten dat er van een verplicht ontslag van het zorgpersoneel geen sprake kan zijn zolang de vaccinatieverplichting niet voor de hele bevolking geldt.

Achterpoortje

De kwestie sloop niet veel later ook de regering binnen, toen PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne terugkwam op het akkoord en een eigen voorstel op tafel legde. De belangrijkste federale ministers overlegden daar vrijdag bijna 12 uur lang over in het kernkabinet.

Iets voor 21 uur kwam het tot een akkoord. De vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel blijft behouden. Tussen 1 januari en 1 april kan wie niet gevaccineerd is wel aan de slag blijven, op voorwaarde dat hij of zij een mondmasker draagt en zich geregeld laat testen op covid-19. Wie dat weigert, valt tot 31 maart terug op tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 1 april kan zorgpersoneel dat de vaccinatie weigert dan effectief ontslagen worden. Maar op vraag van de Franstalige socialisten wordt nu wel een soort achterpoortje voorzien: zorgpersoneel dat dat voor 31 maart schriftelijk aangeeft, kan ook gewoon geschorst worden. Dan valt men zonder loon of uitkering, maar blijft het arbeidscontract wel bestaan en is er dus een mogelijkheid om opnieuw aan de slag te kunnen na eventuele vaccinatie.

Iemand die geschorst is kan nog steeds gewoon ontslag nemen, maar valt dan terug op de normale regels rond werkloosheid.

Algemene vaccinatieplicht?

Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad. Die zal tussen de eerste en de tweede lezing van de tekst door de ministerraad wijzigingen kunnen voorstellen. De regering neemt die in overweging als ze in de NAR unaniem zijn goedgekeurd.

Daarnaast is ook nog afgesproken dat het coronacommissariaat nog tot 15 januari de tijd krijgt om een analyse te maken van de algemene vaccinatieplicht. Het Overlegcomité gaf het commissariaat woensdag de opdracht om te bekijken hoe de vaccinatiegraad in ons land nog verder kan worden opgetrokken. Een verplichting opleggen is één van de mogelijke pistes, zei premier Alexander De Croo toen.

Vanaf 1 januari krijgt het zorgpersoneel drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert wordt ontslagen en krijgt dan meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.Het kernkabinet raakte het deze week eerder al een keer eens over de verplichte coronavaccinatie voor zorgmedewerkers. Toen was het compromis om die plicht vanaf 2022 in te voeren en het zorgpersoneel drie maanden de tijd te geven om zich te laten inenten. Wie dat op 1 april nog altijd niet had gedaan, zou ontslagen worden. De vakbonden in de zorgsector waren het daar echter niet mee eens. En nauwelijks een dag na het akkoord in de kern trok PS-voorzitter Paul Magnette de staart in: in een videoboodschap op sociale media liet hij weten dat er van een verplicht ontslag van het zorgpersoneel geen sprake kan zijn zolang de vaccinatieverplichting niet voor de hele bevolking geldt. De kwestie sloop niet veel later ook de regering binnen, toen PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne terugkwam op het akkoord en een eigen voorstel op tafel legde. De belangrijkste federale ministers overlegden daar vrijdag bijna 12 uur lang over in het kernkabinet. Iets voor 21 uur kwam het tot een akkoord. De vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel blijft behouden. Tussen 1 januari en 1 april kan wie niet gevaccineerd is wel aan de slag blijven, op voorwaarde dat hij of zij een mondmasker draagt en zich geregeld laat testen op covid-19. Wie dat weigert, valt tot 31 maart terug op tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 april kan zorgpersoneel dat de vaccinatie weigert dan effectief ontslagen worden. Maar op vraag van de Franstalige socialisten wordt nu wel een soort achterpoortje voorzien: zorgpersoneel dat dat voor 31 maart schriftelijk aangeeft, kan ook gewoon geschorst worden. Dan valt men zonder loon of uitkering, maar blijft het arbeidscontract wel bestaan en is er dus een mogelijkheid om opnieuw aan de slag te kunnen na eventuele vaccinatie. Iemand die geschorst is kan nog steeds gewoon ontslag nemen, maar valt dan terug op de normale regels rond werkloosheid. Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad. Die zal tussen de eerste en de tweede lezing van de tekst door de ministerraad wijzigingen kunnen voorstellen. De regering neemt die in overweging als ze in de NAR unaniem zijn goedgekeurd. Daarnaast is ook nog afgesproken dat het coronacommissariaat nog tot 15 januari de tijd krijgt om een analyse te maken van de algemene vaccinatieplicht. Het Overlegcomité gaf het commissariaat woensdag de opdracht om te bekijken hoe de vaccinatiegraad in ons land nog verder kan worden opgetrokken. Een verplichting opleggen is één van de mogelijke pistes, zei premier Alexander De Croo toen.