Op de regeringstafel lagen de drie dossiers uit het Zomerakkoord waarover de voorbije dagen kritische adviezen binnenliepen van de Raad van State en de sociale partners. De effectentaks werd eerder al eens bijgestuurd.

Maar ook over het systeem van de mobiliteitsvergoeding dat de regering uitwerkte, waarbij werknemers hun bedrijfswagen voor cash kunnen inruilen, kwamen kritische adviezen binnen. Ook daarover bereikte het kernkabinet een consensus. Bedoeling is dat in januari het voorstel van de sociale partners verder tegen het licht wordt gehouden.

In regeringskringen valt te horen dat er over de vennootschapsbelasting nog een aantal zaken met Europa worden bekeken. Ook luidt het dat de fiscale consolidatie die ons land vanaf 2020 wilde invoeren, met een jaar wordt vervroegd. Die maatregel, die de grote bedrijven al langer vragen, houdt in dat groepen bedrijven, zoals multinationals, de winsten en verliezen van hun verschillende dochterondernemingen zullen kunnen verrekenen. En de geplande 627 euro vrijstelling van roerende voorheffing voor beleggen verhoogt vanaf inkomstenjaar 2019 naar 800 euro.

De regeringstop kwam ook overeen dat de 500 euro onbelast bijverdienen op 20 februari in voege treedt. Dat moet ook toelaten dat de volledige online registratie via de app op punt zal staan. Het zou gaan om een automatische inwerkingtreding, die dus niet gekoppeld is aan bepaalde voorwaarden. Open VLD had al langer laten verstaan dat het die maatregel liefst zo snel mogelijk in werking wilde zien treden.

Wel komt er nog overleg met de gewesten en gemeenschappen om de inwerkingtreding zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren. Voor bepaalde activiteiten in de zorg moet je immers aan bepaalde kwaliteitskwalificaties voldoen en de regering wil vermijden dat mensen zonder die kwaliteitsvereisten bijvoorbeeld een naaldprik uitvoeren of een stoma gaan vervangen. Te horen valt dat de vrijstelling sowieso was voorzien voor ondersteunende taken.

Voor de taks op de effectenrekeningen sprak het kernkabinet een nieuwe antimisbruikbepaling af. Gewone effecten die vanaf nu worden omgezet in aandelen op naam, zullen nog een jaar lang kunnen worden belast. Die omzetting werd immers gezien als een mogelijke vluchtweg om de taks te ontwijken.

Zaterdag vindt een elektronische ministerraad plaats om de akkoorden goed te keuren, zodat de teksten nadien samen naar het parlement kunnen verhuizen. Op die manier blijven de dossiers blijkbaar dus aan mekaar gekoppeld.

In een reactie zegt CD&V-vicepremier Kris Peeters het positief te vinden dat het Zomerakkoord nu binnen de regering is afgeklopt en dat 'maximaal met alle adviezen rekening is gehouden.' Het was immers CD&V dat erop had aangedrongen die adviezen niet zomaar opzij te schuiven. 'Het is nu aan het parlement om het Zomerakkoord verder te bespreken en ik hoop dat het zo spoedig mogelijk in werking kan treden.'