Het loonakkoord houdt in dat de lonen dit en volgend jaar 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index. Behalve de lonen is er ook een akkoord over de besteding van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Alle laagste uitkeringen gaan omhoog, zowel voor zieken, invaliden, gepensioneerden als werklozen. De hoogste stijgingen zijn bestemd voor die uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen. Ook over de SWT- of brugpensioenregelingen bereikten de sociale partners een akkoord. Alle SWT-regelingen gaan met een jaartje omhoog in 2018. Uitzondering is brugpensioen voor bedrijven in moeilijkheden. In 2016 was brugpensioen voor die bedrijven nog mogelijk op 55 jaar. Dat stijgt naar 56 jaar in 2017, maar dat is minder streng dan de eerder geplande verhoging naar 57 jaar. Binnen de federale regering werd positief gereageerd op het akkoord, maar een onmiddellijke belofte over de integrale uitvoering kwam er niet. Eerst moesten de budgettaire consequenties tegen het licht worden gehouden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de impact van de vertraagde verhoging van de leeftijd waarop SWT mogelijk wordt bij bedrijven in moeilijkheden. (Belga)

Het loonakkoord houdt in dat de lonen dit en volgend jaar 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index. Behalve de lonen is er ook een akkoord over de besteding van de zogenaamde welvaartsenveloppe. Alle laagste uitkeringen gaan omhoog, zowel voor zieken, invaliden, gepensioneerden als werklozen. De hoogste stijgingen zijn bestemd voor die uitkeringen die het verst onder de armoedegrens liggen. Ook over de SWT- of brugpensioenregelingen bereikten de sociale partners een akkoord. Alle SWT-regelingen gaan met een jaartje omhoog in 2018. Uitzondering is brugpensioen voor bedrijven in moeilijkheden. In 2016 was brugpensioen voor die bedrijven nog mogelijk op 55 jaar. Dat stijgt naar 56 jaar in 2017, maar dat is minder streng dan de eerder geplande verhoging naar 57 jaar. Binnen de federale regering werd positief gereageerd op het akkoord, maar een onmiddellijke belofte over de integrale uitvoering kwam er niet. Eerst moesten de budgettaire consequenties tegen het licht worden gehouden. Daarbij wordt vooral gekeken naar de impact van de vertraagde verhoging van de leeftijd waarop SWT mogelijk wordt bij bedrijven in moeilijkheden. (Belga)