Het kernkabinet heeft zijn eerste vergadering over de begroting 2014 zaterdag omstreeks 16.00 uur afgerond. Het ging naar verluidt om een positieve vergadering, waarbij vooral een aantal gegevens werd geverifieerd en gecorrigeerd. Dinsdag zetten de topministers van de regering-Di Rupo de werkzaamheden voort.

Zondag staan er geen begrotingsvergaderingen op de agenda. Maandag komen werkgroepen rond fiscaliteit en de sociale zekerheid bijeen om een aantal cijfers en pistes tegen het licht te houden. Dinsdag komt het kernkabinet dan opnieuw bijeen. Op 15 oktober moet de regering bij Europa haar huiswerk binnenleveren. Die dag houdt de premier ook zijn state of the union in het parlement.

Geen grote maatregelen

Voor aanvang van de bijeenkomst in de Lambermont lieten verschillende vicepremiers al uitschijnen dat er geen grote maatregelen te verwachten zijn.

De opmaak van de begroting voor volgend jaar komt eigenlijk neer op een begrotingscontrole. In juli vond de ploeg-Di Rupo immers al 2,4 miljard euro. Daardoor staat de teller nu nog met 'slechts' 359 miljoen euro in het rood om het tekort voor Entiteit I op 2,25 procent van het bbp te houden, ofwel een inspanning van 0,1 procent van het bbp, merkte MR-vicepremier Didier Reynders voor aanvang van het kernkabinet op. "Het is niet de moeilijkste oefening die op ons afkomt", vulde Pieter De Crem (CD&V) aan.

Reynders: 'Goed nieuws kan opdracht nog vereenvoudigen'

Reynders voegde er aan toe dat "wat goed nieuws" de opdracht nog kan vereenvoudigen. Hij doelt daarmee op de vertraging van de index, waardoor de aanpassing van verschillende lonen mogelijk wat later zal gebeuren. Volgens SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte zou de spilindex volgens de laatste berekeningen niet in mei, maar in juni worden bereikt. Daarbij komt nog dat de inflatie fel is teruggevallen. Dat zou 90 miljoen euro in het laatje kunnen brengen. Ook wil Vande Lanotte nakijken of in het verkiezingsjaar 2014 alles moet worden uitgegeven wat voorzien was.

Concurrentiepact

In elk geval: grootschalige maatregelen zitten niet meteen in de pipeline, verwacht ook Open VLD'er Alexander De Croo. Verschillende vicepremiers blikten al vooruit naar de inspanning die de federale regering moet doen voor het zogenaamde concurrentiepact.

Voor Reynders moet het gaan om 100 à 200 miljoen euro voor 2014. De liberale vicepremier wil vooral een inspanning voor de kmo's in de vorm van eenvoudigere regels, een lastenverlaging en een beter investeringsklimaat. Ook PS-vicepremier Laurette Onkelinx noemde een bedrag in die ordegrootte "absoluut haalbaar".

Lastenverlaging voor bedrijven

Pieter De Crem ziet in een lastenverlaging voor de bedrijven een grote uitdaging op korte termijn, die wat hem betreft voor de state of the union op 15 oktober moet worden afgehandeld. Zo'n lastenverlaging kan misschien op meerdere jaren worden uitgespreid, maar De Crem maakte duidelijk dat daar op lange termijn behoorlijk wat geld mag tegenaan worden gegooid. Al gaf hij wel een waarschuwing mee: "We mogen niet in de val van het verleden trappen waar lastenverlagingen hebben geleid tot hogere loonkosten voor de bedrijven".

'Zo groot mogelijk effect met zo weinig mogelijk centen'

Voor Vande Lanotte moet de relance "iets significant" inhouden zonder te veel geld uit te geven. Een zo groot mogelijk effect met zo weinig mogelijk centen", luidde het. Eerder stelde hij bijvoorbeeld al voor de maaltijd- en ecocheques af te schaffen en het geld gewoon met het loon mee te storten. Dat zou een lastenverlaging van 80 miljoen euro voor de bedrijven inhouden. (Belga)

Het kernkabinet heeft zijn eerste vergadering over de begroting 2014 zaterdag omstreeks 16.00 uur afgerond. Het ging naar verluidt om een positieve vergadering, waarbij vooral een aantal gegevens werd geverifieerd en gecorrigeerd. Dinsdag zetten de topministers van de regering-Di Rupo de werkzaamheden voort.Zondag staan er geen begrotingsvergaderingen op de agenda. Maandag komen werkgroepen rond fiscaliteit en de sociale zekerheid bijeen om een aantal cijfers en pistes tegen het licht te houden. Dinsdag komt het kernkabinet dan opnieuw bijeen. Op 15 oktober moet de regering bij Europa haar huiswerk binnenleveren. Die dag houdt de premier ook zijn state of the union in het parlement.Voor aanvang van de bijeenkomst in de Lambermont lieten verschillende vicepremiers al uitschijnen dat er geen grote maatregelen te verwachten zijn. De opmaak van de begroting voor volgend jaar komt eigenlijk neer op een begrotingscontrole. In juli vond de ploeg-Di Rupo immers al 2,4 miljard euro. Daardoor staat de teller nu nog met 'slechts' 359 miljoen euro in het rood om het tekort voor Entiteit I op 2,25 procent van het bbp te houden, ofwel een inspanning van 0,1 procent van het bbp, merkte MR-vicepremier Didier Reynders voor aanvang van het kernkabinet op. "Het is niet de moeilijkste oefening die op ons afkomt", vulde Pieter De Crem (CD&V) aan.Reynders voegde er aan toe dat "wat goed nieuws" de opdracht nog kan vereenvoudigen. Hij doelt daarmee op de vertraging van de index, waardoor de aanpassing van verschillende lonen mogelijk wat later zal gebeuren. Volgens SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte zou de spilindex volgens de laatste berekeningen niet in mei, maar in juni worden bereikt. Daarbij komt nog dat de inflatie fel is teruggevallen. Dat zou 90 miljoen euro in het laatje kunnen brengen. Ook wil Vande Lanotte nakijken of in het verkiezingsjaar 2014 alles moet worden uitgegeven wat voorzien was.In elk geval: grootschalige maatregelen zitten niet meteen in de pipeline, verwacht ook Open VLD'er Alexander De Croo. Verschillende vicepremiers blikten al vooruit naar de inspanning die de federale regering moet doen voor het zogenaamde concurrentiepact. Voor Reynders moet het gaan om 100 à 200 miljoen euro voor 2014. De liberale vicepremier wil vooral een inspanning voor de kmo's in de vorm van eenvoudigere regels, een lastenverlaging en een beter investeringsklimaat. Ook PS-vicepremier Laurette Onkelinx noemde een bedrag in die ordegrootte "absoluut haalbaar".Pieter De Crem ziet in een lastenverlaging voor de bedrijven een grote uitdaging op korte termijn, die wat hem betreft voor de state of the union op 15 oktober moet worden afgehandeld. Zo'n lastenverlaging kan misschien op meerdere jaren worden uitgespreid, maar De Crem maakte duidelijk dat daar op lange termijn behoorlijk wat geld mag tegenaan worden gegooid. Al gaf hij wel een waarschuwing mee: "We mogen niet in de val van het verleden trappen waar lastenverlagingen hebben geleid tot hogere loonkosten voor de bedrijven".Voor Vande Lanotte moet de relance "iets significant" inhouden zonder te veel geld uit te geven. Een zo groot mogelijk effect met zo weinig mogelijk centen", luidde het. Eerder stelde hij bijvoorbeeld al voor de maaltijd- en ecocheques af te schaffen en het geld gewoon met het loon mee te storten. Dat zou een lastenverlaging van 80 miljoen euro voor de bedrijven inhouden. (Belga)