Zoals bekend moeten de federale topministers op zoek naar zo'n 2,5 miljard euro, willen ze het begrotingstekort dit jaar beperken tot de met Europa afgesproken 2,15 procent van het bbp. De oefening werd vorige dinsdag aangevat, maar een Europese top en de inauguratie van de nieuwe paus kwamen daar al tussen gefietst. Aan politieke onderhandelingen kwamen de ministers nog niet toe. Zondag legden de verschillende partijen slechts hun voorstellen op tafel, zonder dat daarover al een eerste keer gediscussieerd werd. Drie werkgroepen - rond fiscaliteit, de primaire uitgaven en de sociale zekerheid - becijferen die voorstellen tegen woensdag, opdat dan de politieke discussie kan beginnen. Her en der valt te horen dat het lijstje toch de nodige structurele ingrepen bevat. Hoewel de eerste triage nog moet beginnen, sluiten sommigen intussen niet uit dat dit weekend al geland zou kunnen worden. Van een precieze kalender is nog geen sprake, maar ook begrotingsminister Chastel (MR) wijst er toch op dat het slechts om een begrotingscontrole gaat. "We hebben er ruim vier weken over gedaan om de begroting 2013 op te stellen. Maar we gaan toch geen vier weken nodig hebben voor elke begrotingscontrole", besluit hij dinsdag. (KNS)

Zoals bekend moeten de federale topministers op zoek naar zo'n 2,5 miljard euro, willen ze het begrotingstekort dit jaar beperken tot de met Europa afgesproken 2,15 procent van het bbp. De oefening werd vorige dinsdag aangevat, maar een Europese top en de inauguratie van de nieuwe paus kwamen daar al tussen gefietst. Aan politieke onderhandelingen kwamen de ministers nog niet toe. Zondag legden de verschillende partijen slechts hun voorstellen op tafel, zonder dat daarover al een eerste keer gediscussieerd werd. Drie werkgroepen - rond fiscaliteit, de primaire uitgaven en de sociale zekerheid - becijferen die voorstellen tegen woensdag, opdat dan de politieke discussie kan beginnen. Her en der valt te horen dat het lijstje toch de nodige structurele ingrepen bevat. Hoewel de eerste triage nog moet beginnen, sluiten sommigen intussen niet uit dat dit weekend al geland zou kunnen worden. Van een precieze kalender is nog geen sprake, maar ook begrotingsminister Chastel (MR) wijst er toch op dat het slechts om een begrotingscontrole gaat. "We hebben er ruim vier weken over gedaan om de begroting 2013 op te stellen. Maar we gaan toch geen vier weken nodig hebben voor elke begrotingscontrole", besluit hij dinsdag. (KNS)