Er bestaat al een akkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de uitwisseling van informatie over vliegtuigpassagiers. België bereikte met de VS ook een akkoord over de uitwisseling van gegevens op het vlak van misdaadpreventie, maar dat akkoord werd nog niet geratificeerd en de VS lieten ondertussen weten dat ze verder willen gaan. Het kernkabinet aanvaardde vrijdag onderhandelingen te starten met de VS op basis van de tekst waarover reeds werd onderhandeld. Om automatisch gegevens over te maken over personen die gerechtelijk worden vervolgd, zou er geen discussie bestaan. Voor andere situaties zal wellicht sprake moeten zijn van een beslissing geval per geval. Reynders onderstreept het belang van de beslissing om onderhandelingen te openen en het akkoord voor te leggen aan de Privacycommissie en het parlement. Naast Buitenlandse Zaken zijn vooral Justitie en Binnenlandse Zaken betrokken partij bij de onderhandelingen. De Verenigde Staten stemmen hun visabeleid af op de akkoorden over de gegevensuitwisseling. Ze zouden ermee dreigen opnieuw de visumplicht voor Belgen in te voeren. (ALN)

Er bestaat al een akkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de uitwisseling van informatie over vliegtuigpassagiers. België bereikte met de VS ook een akkoord over de uitwisseling van gegevens op het vlak van misdaadpreventie, maar dat akkoord werd nog niet geratificeerd en de VS lieten ondertussen weten dat ze verder willen gaan. Het kernkabinet aanvaardde vrijdag onderhandelingen te starten met de VS op basis van de tekst waarover reeds werd onderhandeld. Om automatisch gegevens over te maken over personen die gerechtelijk worden vervolgd, zou er geen discussie bestaan. Voor andere situaties zal wellicht sprake moeten zijn van een beslissing geval per geval. Reynders onderstreept het belang van de beslissing om onderhandelingen te openen en het akkoord voor te leggen aan de Privacycommissie en het parlement. Naast Buitenlandse Zaken zijn vooral Justitie en Binnenlandse Zaken betrokken partij bij de onderhandelingen. De Verenigde Staten stemmen hun visabeleid af op de akkoorden over de gegevensuitwisseling. Ze zouden ermee dreigen opnieuw de visumplicht voor Belgen in te voeren. (ALN)