Turtelboom legde de topministers vrijdag het pakket nieuwe justitiemaatregelen voor. Die ingrepen mikken onder meer op een uitbreiding van het elektronisch toezicht in voorhechtenis, wat de straffeloosheid en de overbevolking in de gevangenissen moet tegengaan. Concreet zouden 200 tot 400 dossiers in aanmerking komen. De beslissing om verdachten niet langer te verplichten persoonlijk te verschijnen in strafzaken, moet dan weer extra politiecapaciteit vrijmaken. Tot op heden kan vertegenwoordiging door een advocaat voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling enkel in burgerrechtelijke zaken, waardoor de verdachten in strafzaken telkens moeten worden overgebracht vanuit de gevangenis. Tot slot geldt het groen licht van de kern ook voor de verlenging van de periode waarin parket en politie kunnen afluisteren tijdens een "heterdaadsituatie", dus bij afpersing of gijzelingen. En ook de verdubbeling van de maximumstraffen voor agressie tegen personeel in openbare functie (met een maximum van vijf jaar) behoort tot dezelfde wet diverse bepalingen. (KAV)

Turtelboom legde de topministers vrijdag het pakket nieuwe justitiemaatregelen voor. Die ingrepen mikken onder meer op een uitbreiding van het elektronisch toezicht in voorhechtenis, wat de straffeloosheid en de overbevolking in de gevangenissen moet tegengaan. Concreet zouden 200 tot 400 dossiers in aanmerking komen. De beslissing om verdachten niet langer te verplichten persoonlijk te verschijnen in strafzaken, moet dan weer extra politiecapaciteit vrijmaken. Tot op heden kan vertegenwoordiging door een advocaat voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling enkel in burgerrechtelijke zaken, waardoor de verdachten in strafzaken telkens moeten worden overgebracht vanuit de gevangenis. Tot slot geldt het groen licht van de kern ook voor de verlenging van de periode waarin parket en politie kunnen afluisteren tijdens een "heterdaadsituatie", dus bij afpersing of gijzelingen. En ook de verdubbeling van de maximumstraffen voor agressie tegen personeel in openbare functie (met een maximum van vijf jaar) behoort tot dezelfde wet diverse bepalingen. (KAV)