"De levensduur van de kernreactoren met 10 jaar verlengen zal nieuwe investeerders blijven afschrikken en onze elektriciteitsvoorziening pas echt in het gedrang brengen," aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. "Een levensduurverlenging van de oude kernreactoren in onze zeer dichtbevolkte regio is als een spelletje Russische roulette", zegt Eloi Glorieux van Greenpeace. Een aantal punten uit het CD&V-tienpuntenplan voor energie "lezen als een manifest uit het verleden, dat losstaat van de realiteit", zeggen de organisaties. "Zo is pleiten voor een volledige zelfvoorziening inzake elektriciteit, pleiten voor een instabiele en onbetaalbare energievoorziening. Willen we betaalbare en duurzame energie voor iedereen, dan moeten we net inzetten op een ééngemaakte Europese energiemarkt". (KAV)

"De levensduur van de kernreactoren met 10 jaar verlengen zal nieuwe investeerders blijven afschrikken en onze elektriciteitsvoorziening pas echt in het gedrang brengen," aldus Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. "Een levensduurverlenging van de oude kernreactoren in onze zeer dichtbevolkte regio is als een spelletje Russische roulette", zegt Eloi Glorieux van Greenpeace. Een aantal punten uit het CD&V-tienpuntenplan voor energie "lezen als een manifest uit het verleden, dat losstaat van de realiteit", zeggen de organisaties. "Zo is pleiten voor een volledige zelfvoorziening inzake elektriciteit, pleiten voor een instabiele en onbetaalbare energievoorziening. Willen we betaalbare en duurzame energie voor iedereen, dan moeten we net inzetten op een ééngemaakte Europese energiemarkt". (KAV)