Na jaren besparen lijkt de regering-Bourgeois een klein beetje zuurstof te krijgen in de begrotingscijfers. Er zou sprake zijn van een licht overschot van 100 tot 150 miljoen euro. Op een begroting van zo'n 40 miljard euro blijft dat natuurlijk ook een relatief bedrag, maar de context verschilt toch van de voorbije jaren. Een van de redenen van het overschot is dat de groei intussen op 1,4 procent ligt terwijl er vorig jaar nog, onder meer omwille van de mogelijke impact van de Brexit, werd uitgegaan van een groei van 1,2 procent. Een grotere groei betekent automatisch ook een stijging in de inkomsten uit gewestbelastingen. Vraag is nu in hoeverre dat overschot zal uitgegeven of opzijgezet worden als buffer. Dat wordt wellicht mee de inzet van de lopende besprekingen. Grote fiscale nieuwigheden of ingrepen zouden niet aan de orde zijn tijdens deze controle. Na het kernkabinet volgen morgen wellicht nog verdere technische besprekingen. Bedoeling is dat de regering dan vrijdag landt met een begrotingsakkoord. Randopmerking bij de begrotingscijfers blijft ook dat de investeringen voor de Antwerpse Oosterweelverbinding en een rist andere investeringen worden door de regering-Bourgeois buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden. (Belga)

Na jaren besparen lijkt de regering-Bourgeois een klein beetje zuurstof te krijgen in de begrotingscijfers. Er zou sprake zijn van een licht overschot van 100 tot 150 miljoen euro. Op een begroting van zo'n 40 miljard euro blijft dat natuurlijk ook een relatief bedrag, maar de context verschilt toch van de voorbije jaren. Een van de redenen van het overschot is dat de groei intussen op 1,4 procent ligt terwijl er vorig jaar nog, onder meer omwille van de mogelijke impact van de Brexit, werd uitgegaan van een groei van 1,2 procent. Een grotere groei betekent automatisch ook een stijging in de inkomsten uit gewestbelastingen. Vraag is nu in hoeverre dat overschot zal uitgegeven of opzijgezet worden als buffer. Dat wordt wellicht mee de inzet van de lopende besprekingen. Grote fiscale nieuwigheden of ingrepen zouden niet aan de orde zijn tijdens deze controle. Na het kernkabinet volgen morgen wellicht nog verdere technische besprekingen. Bedoeling is dat de regering dan vrijdag landt met een begrotingsakkoord. Randopmerking bij de begrotingscijfers blijft ook dat de investeringen voor de Antwerpse Oosterweelverbinding en een rist andere investeringen worden door de regering-Bourgeois buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden. (Belga)