Ongeveer een kwart van de meldingen is nog niet afgehandeld. Naast een financiële tegemoetkoming zijn er voor de slachtoffers ook andere manieren van herstel en erkenning. In 59 gevallen kwam er bijvoorbeeld een gesprek met de overste. Exact 46 mensen werden naar het Centrum voor Arbitrage doorverwezen, dat naast de opvangpunten werkt. Eerder raakte al bekend dat het Centrum in totaal 621 meldingen kreeg. De financiële tegemoetkoming via de kerkelijke opvangpunten bedraagt in bijna de helft van de gevallen 2.500 à 5.000 euro. Het is onduidelijk hoe groot het bedrag is dat in totaal werd uitbetaald. Meer dan vier vijfde van de meldingen dateert van meer dan dertig jaar geleden. (Belga)

Ongeveer een kwart van de meldingen is nog niet afgehandeld. Naast een financiële tegemoetkoming zijn er voor de slachtoffers ook andere manieren van herstel en erkenning. In 59 gevallen kwam er bijvoorbeeld een gesprek met de overste. Exact 46 mensen werden naar het Centrum voor Arbitrage doorverwezen, dat naast de opvangpunten werkt. Eerder raakte al bekend dat het Centrum in totaal 621 meldingen kreeg. De financiële tegemoetkoming via de kerkelijke opvangpunten bedraagt in bijna de helft van de gevallen 2.500 à 5.000 euro. Het is onduidelijk hoe groot het bedrag is dat in totaal werd uitbetaald. Meer dan vier vijfde van de meldingen dateert van meer dan dertig jaar geleden. (Belga)