Internationaal is er volgens het KCE een tendens naar "geïntegreerde systemen" om de zorg van zwaargewonde patiënten te organiseren. Het kenniscentrum bestudeerde buitenlandse voorbeelden met dergelijke hooggespecialiseerde ziekenhuizen, die moeten voldoen aan hoge eisen qua uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid. Volgens het KCE beschikt het Belgische systeem nu reeds over vele troeven, maar blijven er leemtes, vooral op het vlak van samenwerking tussen de verschillende actoren. En daar volgt de link met de "major trauma centres", omdat samenwerking de essentie is van dergelijke geïntegreerde systemen. In zo'n systeem wordt de zorg niet door een enkel ziekenhuis uitgevoerd, maar door verschillende spelers: bijvoorbeeld dringend ziekenvervoer, ziekenhuisafdelingen of ziekenhuizen. Ernstig gewonde patiënten moet men concentreren in de hooggespecialiseerde instellingen. De huidige ziekenhuishervorming kan volgens het kenniscentrum daarom een unieke gelegenheid zijn om de zorg voor zwaargewonde patiënten te verbeteren. "Het invoeren van een geïntegreerd systeem voor traumatologie, naar het voorbeeld van de buurlanden, zou dus idealiter deel moeten uitmaken van deze hervorming en de geografische hertekening moeten volgen." Vier tot zeven MTC's voor heel België beschouwen de vorsers als een redelijk aantal. Ter vergelijking: de ongeveer 3.500 ernstige traumaslachtoffers van 2015, waarbij een mug ter plaatse kwam, werden overgebracht naar 145 verschillende ziekenhuizen. De invoering van een Belgisch geïntegreerd systeem voor traumatologie zou volgens de auteurs van de studie "maar enkele aanpassingen aan de huidige werking vergen". Daarbij is het belangrijk dat er overal dezelfde criteria zijn voor de triage van patiënten, om de ernst in te schatten, en dat er duidelijke regels zijn over de rol van elk ziekenhuis. (Belga)

Internationaal is er volgens het KCE een tendens naar "geïntegreerde systemen" om de zorg van zwaargewonde patiënten te organiseren. Het kenniscentrum bestudeerde buitenlandse voorbeelden met dergelijke hooggespecialiseerde ziekenhuizen, die moeten voldoen aan hoge eisen qua uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid. Volgens het KCE beschikt het Belgische systeem nu reeds over vele troeven, maar blijven er leemtes, vooral op het vlak van samenwerking tussen de verschillende actoren. En daar volgt de link met de "major trauma centres", omdat samenwerking de essentie is van dergelijke geïntegreerde systemen. In zo'n systeem wordt de zorg niet door een enkel ziekenhuis uitgevoerd, maar door verschillende spelers: bijvoorbeeld dringend ziekenvervoer, ziekenhuisafdelingen of ziekenhuizen. Ernstig gewonde patiënten moet men concentreren in de hooggespecialiseerde instellingen. De huidige ziekenhuishervorming kan volgens het kenniscentrum daarom een unieke gelegenheid zijn om de zorg voor zwaargewonde patiënten te verbeteren. "Het invoeren van een geïntegreerd systeem voor traumatologie, naar het voorbeeld van de buurlanden, zou dus idealiter deel moeten uitmaken van deze hervorming en de geografische hertekening moeten volgen." Vier tot zeven MTC's voor heel België beschouwen de vorsers als een redelijk aantal. Ter vergelijking: de ongeveer 3.500 ernstige traumaslachtoffers van 2015, waarbij een mug ter plaatse kwam, werden overgebracht naar 145 verschillende ziekenhuizen. De invoering van een Belgisch geïntegreerd systeem voor traumatologie zou volgens de auteurs van de studie "maar enkele aanpassingen aan de huidige werking vergen". Daarbij is het belangrijk dat er overal dezelfde criteria zijn voor de triage van patiënten, om de ernst in te schatten, en dat er duidelijke regels zijn over de rol van elk ziekenhuis. (Belga)