"First things first, Sven Gatz. Drietaligheid zou mooi zijn. Maar laat ons starten met uitstekende tweetaligheid Nederlands-Frans, bijvoorbeeld door het uitwisselen van taalleerkrachten", schrijft Dalle op Twitter. In De Ochtend op Radio 1 vulde hij aan dat uit studies blijkt dat 7,8 procent van de Franstalige leerlingen in Brussel op zijn 18de Nederlands kent. "Dat zou 100 procent moeten zijn." Daarom wil Dalle dat er prioritair aan acties wordt gewerkt om de Brusselaars Nederlands en Frans aan te leren. Dan kan bijvoorbeeld via de uitwisseling van taalleerkrachten, wat ook in het Vlaams regeerakkoord staat. "Laat ons eerder daaraan werken, dan een Raad voor Meertaligheid op te richten." Die moet volgens Gatz een plan van aanpak opstellen om de Brusselse jongeren drietalig te maken. (Belga)

"First things first, Sven Gatz. Drietaligheid zou mooi zijn. Maar laat ons starten met uitstekende tweetaligheid Nederlands-Frans, bijvoorbeeld door het uitwisselen van taalleerkrachten", schrijft Dalle op Twitter. In De Ochtend op Radio 1 vulde hij aan dat uit studies blijkt dat 7,8 procent van de Franstalige leerlingen in Brussel op zijn 18de Nederlands kent. "Dat zou 100 procent moeten zijn." Daarom wil Dalle dat er prioritair aan acties wordt gewerkt om de Brusselaars Nederlands en Frans aan te leren. Dan kan bijvoorbeeld via de uitwisseling van taalleerkrachten, wat ook in het Vlaams regeerakkoord staat. "Laat ons eerder daaraan werken, dan een Raad voor Meertaligheid op te richten." Die moet volgens Gatz een plan van aanpak opstellen om de Brusselse jongeren drietalig te maken. (Belga)