Het aantal ziekenhuisopnamen zal met bijna 12 pct stijgen, maar omdat de opnames korter worden en steeds vaker in dagziekenhuis gebeuren, zijn er minder verpleegdagen nodig: van 12,9 miljoen in 2014 naar 12,3 miljoen in 2025. Hierdoor zal het teveel aan bedden oplopen tot ongeveer 9.300 in 2025, aldus het KCE.

Op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block ging het KCE na hoeveel bedden de algemene ziekenhuizen (dus niet bijvoorbeeld de psychiatrische ziekenhuizen) in 2025 nodig zullen hebben. Het KCE komt uit op een behoefte van 40.413 bedden klassieke verblijven in 2025, tegenover een behoefte van 42.704 klassieke bedden in 2014. "Vandaag is er in het algemeen al teveel capaciteit (7.017 bedden) en deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen", aldus het KCE.

Vanaf 2030, als de vergrijzing echt toeslaat, wordt er een tekort van 865 S-bedden (acute zorg) en 1.312 G-bedden (geriatrische patiënten) verwacht.

Het KCE beveelt aan om daghospitalisatie financieel aan te moedigen en bijkomende plaatsen in dagziekenhuizen te creëren zonder het personeel te overbelasten. Naar schatting zullen daar tegen 2025 ongeveer 3.100 bijkomende plaatsen nodig zijn voor inwendige geneeskunde en 640 voor chirurgie. Operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise.

Het KCE beveelt aan om radiotherapie op maximaal 25 sites te concentreren, met op elke site minstens drie toestellen en minstens 1.000 behandelingen per jaar. De andere sites kunnen op termijn fusioneren met een groter centrum of worden gesloten, luidt het.

Er zijn verder teveel kleine materniteiten met maar een of twee bevallingen per dag. Het KCE berekende dat tegen 2025 een derde van de huidige bedden in de materniteiten kunnen sluiten. Hoewel het aantal geboorten de komende jaren zal stijgen, zal de verblijfsduur verder blijven afnemen. Daardoor zullen er in 2025 nog slechts ongeveer 2.100 bedden nodig zijn, of een 1.000-tal bedden minder dan vandaag.

"De meest efficiënte maatregel zou zijn om het teveel aan bedden weg te werken door de kleinste kraamklinieken te sluiten. Daarbij moet er wel over worden gewaakt dat alle toekomstige moeders nog altijd snel (bijvoorbeeld binnen de 30 minuten) een materniteit kunnen bereiken, ook als ze in dunbevolkte gebieden wonen."

Het aantal ziekenhuisopnamen zal met bijna 12 pct stijgen, maar omdat de opnames korter worden en steeds vaker in dagziekenhuis gebeuren, zijn er minder verpleegdagen nodig: van 12,9 miljoen in 2014 naar 12,3 miljoen in 2025. Hierdoor zal het teveel aan bedden oplopen tot ongeveer 9.300 in 2025, aldus het KCE.Op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block ging het KCE na hoeveel bedden de algemene ziekenhuizen (dus niet bijvoorbeeld de psychiatrische ziekenhuizen) in 2025 nodig zullen hebben. Het KCE komt uit op een behoefte van 40.413 bedden klassieke verblijven in 2025, tegenover een behoefte van 42.704 klassieke bedden in 2014. "Vandaag is er in het algemeen al teveel capaciteit (7.017 bedden) en deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen", aldus het KCE. Vanaf 2030, als de vergrijzing echt toeslaat, wordt er een tekort van 865 S-bedden (acute zorg) en 1.312 G-bedden (geriatrische patiënten) verwacht. Het KCE beveelt aan om daghospitalisatie financieel aan te moedigen en bijkomende plaatsen in dagziekenhuizen te creëren zonder het personeel te overbelasten. Naar schatting zullen daar tegen 2025 ongeveer 3.100 bijkomende plaatsen nodig zijn voor inwendige geneeskunde en 640 voor chirurgie. Operaties bij complexe kankers en radiotherapie zouden enkel nog mogen worden uitgevoerd in een klein aantal ziekenhuizen, met gespecialiseerde expertise. Het KCE beveelt aan om radiotherapie op maximaal 25 sites te concentreren, met op elke site minstens drie toestellen en minstens 1.000 behandelingen per jaar. De andere sites kunnen op termijn fusioneren met een groter centrum of worden gesloten, luidt het. Er zijn verder teveel kleine materniteiten met maar een of twee bevallingen per dag. Het KCE berekende dat tegen 2025 een derde van de huidige bedden in de materniteiten kunnen sluiten. Hoewel het aantal geboorten de komende jaren zal stijgen, zal de verblijfsduur verder blijven afnemen. Daardoor zullen er in 2025 nog slechts ongeveer 2.100 bedden nodig zijn, of een 1.000-tal bedden minder dan vandaag. "De meest efficiënte maatregel zou zijn om het teveel aan bedden weg te werken door de kleinste kraamklinieken te sluiten. Daarbij moet er wel over worden gewaakt dat alle toekomstige moeders nog altijd snel (bijvoorbeeld binnen de 30 minuten) een materniteit kunnen bereiken, ook als ze in dunbevolkte gebieden wonen."