In 2009 was uit een grote Europese studie gebleken dat in de Belgische ziekenhuizen één verpleegkundige aan gemiddeld 11 patiënten zorg verleende. Een nieuw onderzoek dat uitgevoerd werd door het KCE en de KU Leven toont aan dat de situatie sindsdien verbeterd is, maar dat het aantal patiënten per verpleegkundigen nog altijd te hoog ligt. Een verpleegkundige moet momenteel nog instaan voor gemiddeld 9,4 patiënten. Internationaal wordt meer dan 8 patiënten per verpleegkundigen als onveilig gezien. Het KCE pleit er dan ook voor dat de overheid jaarlijks bijkomende middelen investeert, en dat er een wettelijk maximaal aantal patiënten per verpleegkundige wordt vastgelegd. "In een eerste fase kunnen binnen het jaar de onveilige situaties worden weggewerkt. Dit vereist een toename van het personeelsbestand met 1.629 voltijdse medewerkers. Hiervoor is een bijkomend jaarlijks budget van bijna 118 miljoen euro vereist. Dit moet beschouwd worden als een noodmaatregel, en als het absolute minimum van wat er moet gebeuren", zegt KCE in een persbericht. Voor een meer duurzaam beleid wordt er binnen de 5 jaar best een veilig aantal patiënten per verpleegkundige vastgelegd, per type afdeling en per shift (dag/nacht). Het KCE schat dat alleen al voor de diensten chirurgie, inwendige geneeskunde, geriatrie, revalidatie en pediatrie ongeveer 5.500 extra voltijdse verpleegkundigen nodig zijn, wat overeenstemt met een bijkomend jaarlijks budget van meer dan 403 miljoen euro. KCE wijst erop dat de verpleegkundigen tijdens het onderzoek zelf aangaven dat ze wegens tijdsgebrek steeds vaker noodzakelijke zorg niet kunnen verlenen. (Belga)

In 2009 was uit een grote Europese studie gebleken dat in de Belgische ziekenhuizen één verpleegkundige aan gemiddeld 11 patiënten zorg verleende. Een nieuw onderzoek dat uitgevoerd werd door het KCE en de KU Leven toont aan dat de situatie sindsdien verbeterd is, maar dat het aantal patiënten per verpleegkundigen nog altijd te hoog ligt. Een verpleegkundige moet momenteel nog instaan voor gemiddeld 9,4 patiënten. Internationaal wordt meer dan 8 patiënten per verpleegkundigen als onveilig gezien. Het KCE pleit er dan ook voor dat de overheid jaarlijks bijkomende middelen investeert, en dat er een wettelijk maximaal aantal patiënten per verpleegkundige wordt vastgelegd. "In een eerste fase kunnen binnen het jaar de onveilige situaties worden weggewerkt. Dit vereist een toename van het personeelsbestand met 1.629 voltijdse medewerkers. Hiervoor is een bijkomend jaarlijks budget van bijna 118 miljoen euro vereist. Dit moet beschouwd worden als een noodmaatregel, en als het absolute minimum van wat er moet gebeuren", zegt KCE in een persbericht. Voor een meer duurzaam beleid wordt er binnen de 5 jaar best een veilig aantal patiënten per verpleegkundige vastgelegd, per type afdeling en per shift (dag/nacht). Het KCE schat dat alleen al voor de diensten chirurgie, inwendige geneeskunde, geriatrie, revalidatie en pediatrie ongeveer 5.500 extra voltijdse verpleegkundigen nodig zijn, wat overeenstemt met een bijkomend jaarlijks budget van meer dan 403 miljoen euro. KCE wijst erop dat de verpleegkundigen tijdens het onderzoek zelf aangaven dat ze wegens tijdsgebrek steeds vaker noodzakelijke zorg niet kunnen verlenen. (Belga)