De studie kwam er op vraag van het RIZIV, de federale overheidsdienst Volksgezondheid en de Belgische beroepsvereniging van psychologen, en voorziet een model op twee niveaus. Het eerste algemeen niveau is vlot toegankelijk en vangt zonder beperking de vaak voorkomende en matige problemen op. Het tweede niveau is niet direct toegankelijk en biedt gespecialiseerde zorg aan, wanneer die van het eerste niveau niet volstaat.

Op het eerste niveau kunnen maximaal vijf sessies gegeven worden tegen een beperkte vergoeding. Het doel daarbij is om het probleem in te schatten en mensen een duwtje in de rug te geven. "Dit moet in de meerderheid van de gevallen volstaan om hen opnieuw de weerbaarheid te geven om moeilijkheden het hoofd te bieden", aldus de studie. De eerstelijnspsycholgen zouden vanuit verschillende plaatsten kunnen werken, zoals huisartsenpraktijken, wijkgezonheidscentra, CLB's en CAW's.

Gespecialiseerd

Indien de vijf sessies van de eerste lijn niet volstaan, kunnen patiënten ook gespecialiseerde zorg krijgen aan een voordeliger tarief. "De behoefte aan gespecialiseerde zorg moet dan samen door een huisarts én een psycholoog van de eerste lijn worden geattesteerd", zegt het KCE in zijn advies. Het Kenniscentrum wijst er wel op dat een hervorming zoals deze "niet van vandaag op morgen kan plaatsvinden". "Er is eerst nog veel werk aan de winkel: het opleiden van voldoende hulpverleners, het bepalen van de criteria van hun opleidingen en accreditaties, het oprichten van regelgevende instanties en het organiseren van de toegang tot de (toekomstige) gedeelde elektronische dossiers", luidt het. Daarnaast is ook de financiering van een dergelijk systeem complex, omdat de bevoegdheden rond de geestelijke gezondheidssector verdeeld zijn over de federale en gemeenschapsoverheden.

(Belga/RR)

De studie kwam er op vraag van het RIZIV, de federale overheidsdienst Volksgezondheid en de Belgische beroepsvereniging van psychologen, en voorziet een model op twee niveaus. Het eerste algemeen niveau is vlot toegankelijk en vangt zonder beperking de vaak voorkomende en matige problemen op. Het tweede niveau is niet direct toegankelijk en biedt gespecialiseerde zorg aan, wanneer die van het eerste niveau niet volstaat. Op het eerste niveau kunnen maximaal vijf sessies gegeven worden tegen een beperkte vergoeding. Het doel daarbij is om het probleem in te schatten en mensen een duwtje in de rug te geven. "Dit moet in de meerderheid van de gevallen volstaan om hen opnieuw de weerbaarheid te geven om moeilijkheden het hoofd te bieden", aldus de studie. De eerstelijnspsycholgen zouden vanuit verschillende plaatsten kunnen werken, zoals huisartsenpraktijken, wijkgezonheidscentra, CLB's en CAW's. Indien de vijf sessies van de eerste lijn niet volstaan, kunnen patiënten ook gespecialiseerde zorg krijgen aan een voordeliger tarief. "De behoefte aan gespecialiseerde zorg moet dan samen door een huisarts én een psycholoog van de eerste lijn worden geattesteerd", zegt het KCE in zijn advies. Het Kenniscentrum wijst er wel op dat een hervorming zoals deze "niet van vandaag op morgen kan plaatsvinden". "Er is eerst nog veel werk aan de winkel: het opleiden van voldoende hulpverleners, het bepalen van de criteria van hun opleidingen en accreditaties, het oprichten van regelgevende instanties en het organiseren van de toegang tot de (toekomstige) gedeelde elektronische dossiers", luidt het. Daarnaast is ook de financiering van een dergelijk systeem complex, omdat de bevoegdheden rond de geestelijke gezondheidssector verdeeld zijn over de federale en gemeenschapsoverheden. (Belga/RR)