"Een Bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren. De KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebook posts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert", luidt het in een persbericht. "Aangezien er reeds herhaaldelijk was aangedrongen op een serene en discrete invulling van de rol, was de beslissing om het mandaat onmiddellijk te beëindigen onafwendbaar. De beslissing van de Raad van Bestuur van de KBVB wordt eveneens onderschreven door de Pro League." De KBVB zal van de competitiestop vanwege de coronacrisis gebruikmaken "om het één en ander nader af te stemmen en een zoektocht op te starten naar een nieuwe Bondsprocureur", gaat het verder. "In tussentijd blijven alle substituten aan de slag en wordt de goede werking van het Bondsparket op deze manier gegarandeerd." (Belga)

"Een Bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren. De KBVB is van oordeel dat de Bondsprocureur met zijn recente Facebook posts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert", luidt het in een persbericht. "Aangezien er reeds herhaaldelijk was aangedrongen op een serene en discrete invulling van de rol, was de beslissing om het mandaat onmiddellijk te beëindigen onafwendbaar. De beslissing van de Raad van Bestuur van de KBVB wordt eveneens onderschreven door de Pro League." De KBVB zal van de competitiestop vanwege de coronacrisis gebruikmaken "om het één en ander nader af te stemmen en een zoektocht op te starten naar een nieuwe Bondsprocureur", gaat het verder. "In tussentijd blijven alle substituten aan de slag en wordt de goede werking van het Bondsparket op deze manier gegarandeerd." (Belga)