Wat betreft de semiprofessionalisering van de scheidsrechters kwam het eind vorig jaar al tot een principeakkoord tussen de KBVB en de Pro League. "We werken momenteel aan een kader om dat uit te werken en daarin is er veel overleg met het strategisch bureau, de Pro League en de scheidsrechters", vertelde Koen De Brabander. Midden maart moet het plan voorgesteld worden op de lentestage van de scheidsrechters, pas komend seizoen volgt de toepassing. In een eerste fase wordt er gemikt op zes à acht semiprofessionele scheidsrechters, die dus halftijds aan de slag kunnen en zich zo meer kunnen concentreren op hun werk als scheidsrechter. "Voor sommigen wordt het moeilijk om te kiezen tussen hun huidige beroepsleven - zoals ref Bart Vertenten die in het dagelijks leven arts is - en een semiprofessionele functie als scheidsrechter. Het is aan hen om te beslissen", aldus De Brabander. De Pro League steunt het plan en wil nu een budget opstellen waarin er gewerkt kan worden. "We zijn op het moment gekomen om het hele proces wat te versnellen", verklaarde Pierre François. "Semiprofessionele scheidsrechters kosten geld en de lasten moeten mee door de Pro League gedragen worden." Het vijfpuntenplan werd opgesteld na de discussie over scheidsrechterlijke missers in de eerste seizoenshelft. Eind december werd er door het Uitvoerend Comité beslist om een strategisch comité op te richten, dat zich moet bezighouden met de organisatie en het beleid van de arbitrage. Daarin zetelen voorzitter François De Keersmaecker en Gérard Linard als vertegenwoordigers van het Uitvoerend Comité en vier afgevaardigden van de vleugels: David Delferière van de Franstalige vleugel ACFF, Benny Mazur van Voetbal Vlaanderen, Koen De Brabander van de KBVB en Pierre François van de Pro League. Daarnaast maakt ook Johan Verbist deel uit van het comité. Als hoofd van de arbitrage komt Verbist voltijds in dienst van de KBVB, tot voor kort was hij slechts halftijds aan de slag. De ex-scheidsrechter kan zich voortaan fulltime inzetten voor het beleid en de ondersteuning. Ook voor Frank De Bleeckere is er een belangrijke rol binnen het arbitragesysteem weggelegd. Nadat hij in juli 2015 de laan werd uitgestuurd, was hij sinds eind vorig jaar weer als coach van de Belgische scheidsrechters aan de slag. Nu krijgt de voormalige topscheidsrechter een zitje in het expertenpanel voor de begeleiding van jonge talenten en wordt zijn expertise aangewend voor de semiprofessionalisering van de scheidsrechters. De prestaties van de scheidsrechters worden voortaan beoordeeld door een technische commissie, met daarin Michel Piraux, Marcel Van Elshocht en Roland Van Nylen. De langetermijndoelstelling van het vijfpuntenplan is om in 2020 meer hooggekwalificeerde Belgische scheidsrechters in de UEFA-lijst te hebben. Om het niveau van de refs in de lagere afdelingen op te krikken, wordt er momenteel overleg gepleegd met de twee vleugels. (Belga)

Wat betreft de semiprofessionalisering van de scheidsrechters kwam het eind vorig jaar al tot een principeakkoord tussen de KBVB en de Pro League. "We werken momenteel aan een kader om dat uit te werken en daarin is er veel overleg met het strategisch bureau, de Pro League en de scheidsrechters", vertelde Koen De Brabander. Midden maart moet het plan voorgesteld worden op de lentestage van de scheidsrechters, pas komend seizoen volgt de toepassing. In een eerste fase wordt er gemikt op zes à acht semiprofessionele scheidsrechters, die dus halftijds aan de slag kunnen en zich zo meer kunnen concentreren op hun werk als scheidsrechter. "Voor sommigen wordt het moeilijk om te kiezen tussen hun huidige beroepsleven - zoals ref Bart Vertenten die in het dagelijks leven arts is - en een semiprofessionele functie als scheidsrechter. Het is aan hen om te beslissen", aldus De Brabander. De Pro League steunt het plan en wil nu een budget opstellen waarin er gewerkt kan worden. "We zijn op het moment gekomen om het hele proces wat te versnellen", verklaarde Pierre François. "Semiprofessionele scheidsrechters kosten geld en de lasten moeten mee door de Pro League gedragen worden." Het vijfpuntenplan werd opgesteld na de discussie over scheidsrechterlijke missers in de eerste seizoenshelft. Eind december werd er door het Uitvoerend Comité beslist om een strategisch comité op te richten, dat zich moet bezighouden met de organisatie en het beleid van de arbitrage. Daarin zetelen voorzitter François De Keersmaecker en Gérard Linard als vertegenwoordigers van het Uitvoerend Comité en vier afgevaardigden van de vleugels: David Delferière van de Franstalige vleugel ACFF, Benny Mazur van Voetbal Vlaanderen, Koen De Brabander van de KBVB en Pierre François van de Pro League. Daarnaast maakt ook Johan Verbist deel uit van het comité. Als hoofd van de arbitrage komt Verbist voltijds in dienst van de KBVB, tot voor kort was hij slechts halftijds aan de slag. De ex-scheidsrechter kan zich voortaan fulltime inzetten voor het beleid en de ondersteuning. Ook voor Frank De Bleeckere is er een belangrijke rol binnen het arbitragesysteem weggelegd. Nadat hij in juli 2015 de laan werd uitgestuurd, was hij sinds eind vorig jaar weer als coach van de Belgische scheidsrechters aan de slag. Nu krijgt de voormalige topscheidsrechter een zitje in het expertenpanel voor de begeleiding van jonge talenten en wordt zijn expertise aangewend voor de semiprofessionalisering van de scheidsrechters. De prestaties van de scheidsrechters worden voortaan beoordeeld door een technische commissie, met daarin Michel Piraux, Marcel Van Elshocht en Roland Van Nylen. De langetermijndoelstelling van het vijfpuntenplan is om in 2020 meer hooggekwalificeerde Belgische scheidsrechters in de UEFA-lijst te hebben. Om het niveau van de refs in de lagere afdelingen op te krikken, wordt er momenteel overleg gepleegd met de twee vleugels. (Belga)