De nettowinst kwam over het hele boekjaar uit op 2,57 miljard euro, nagenoeg hetzelfde bedrag als in 2017. Volgens topman Johan Thijs stegen zowel de kredietverlening als de deposito's. De divisie België was goed voor een nettowinst van 1,45 miljard euro, 8 procent minder dan in 2017. "Op vergelijkbare basis werd het positieve effect van de stijging van de nettorente-inkomsten, technische verzekeringsinkomsten, dividendinkomsten, overige netto-inkomsten en lagere inkomstenbelastingen tenietgedaan door de aanzienlijke daling van de inkomsten uit het trading- en reëlewaarderesultaat, lagere nettoprovisie-inkomsten, hogere exploitatiekosten en een iets lagere terugname van voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten", zo klinkt het in een persbericht over de jaarcijfers. Met een brutodividend van 3,5 euro per aandeel (tegen 3 euro voor het vorige boekjaar), keert KBC 59 procent van de jaarwinst uit aan de aandeelhouders. In het vierde kwartaal boekte de bank-verzekeraar een nettowinst van 621 miljoen euro, waarmee de analistenverwachtingen opnieuw geklopt werden. (Belga)

De nettowinst kwam over het hele boekjaar uit op 2,57 miljard euro, nagenoeg hetzelfde bedrag als in 2017. Volgens topman Johan Thijs stegen zowel de kredietverlening als de deposito's. De divisie België was goed voor een nettowinst van 1,45 miljard euro, 8 procent minder dan in 2017. "Op vergelijkbare basis werd het positieve effect van de stijging van de nettorente-inkomsten, technische verzekeringsinkomsten, dividendinkomsten, overige netto-inkomsten en lagere inkomstenbelastingen tenietgedaan door de aanzienlijke daling van de inkomsten uit het trading- en reëlewaarderesultaat, lagere nettoprovisie-inkomsten, hogere exploitatiekosten en een iets lagere terugname van voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten", zo klinkt het in een persbericht over de jaarcijfers. Met een brutodividend van 3,5 euro per aandeel (tegen 3 euro voor het vorige boekjaar), keert KBC 59 procent van de jaarwinst uit aan de aandeelhouders. In het vierde kwartaal boekte de bank-verzekeraar een nettowinst van 621 miljoen euro, waarmee de analistenverwachtingen opnieuw geklopt werden. (Belga)