De onderzoekscommissie gaat sinds enkele weken na of er onkiese zaken zijn gebeurd bij de nationaliteitsverwerving van Chodiev in 1997 en die van zijn kompaan Alijan Ibragimov in 2005. In het dossier-Chodiev is een - al dan niet vervalste - nota opgedoken waarin een wijkagent uit Waterloo opriep niet te veel haast te maken met zijn naturalisatie-aanvraag wegens banden met de Russische maffia. De agent verklaarde dat die informatie afkomstig was van de Staatsveiligheid. Een andere hypothese die de kop opstak, was dat er misschien verwarring is ontstaan tussen de dienst en de BOB. Daar liep in de jaren negentig het project Redsky. Dat ging van start om mogelijke gevallen van witwassen na te gaan waarbij mensen uit de voormalige Sovjet-Unie betrokken waren. Voormalig BOB'er Dufour leek het woensdag echter "weinig waarschijnlijk" dat er reeds in 1996 contacten waren met de politie van Waterloo over Chodiev. Enkele jaren later kon dat wel zo zijn, toen er huiszoekingen plaatsvonden bij Chodiev en Ibragimov. Dufour citeerde uit een reeks processen-verbaal die gewag maken van verschillende contacten om de nationaliteitsverwerving van Ibragimov te steunen. Daarbij was ook sprake van een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (sp.a) aan Kamerlid Didier Reynders, die toen in de oppositie zat. Bij een eerste poging via de commissie Naturalisaties van de Kamer kreeg Ibragimov in 1998 nul op het rekest. Zeven jaar later lukte het hem wel door middel van een nationaliteitsverklaring via zijn gemeente. (Belga)

De onderzoekscommissie gaat sinds enkele weken na of er onkiese zaken zijn gebeurd bij de nationaliteitsverwerving van Chodiev in 1997 en die van zijn kompaan Alijan Ibragimov in 2005. In het dossier-Chodiev is een - al dan niet vervalste - nota opgedoken waarin een wijkagent uit Waterloo opriep niet te veel haast te maken met zijn naturalisatie-aanvraag wegens banden met de Russische maffia. De agent verklaarde dat die informatie afkomstig was van de Staatsveiligheid. Een andere hypothese die de kop opstak, was dat er misschien verwarring is ontstaan tussen de dienst en de BOB. Daar liep in de jaren negentig het project Redsky. Dat ging van start om mogelijke gevallen van witwassen na te gaan waarbij mensen uit de voormalige Sovjet-Unie betrokken waren. Voormalig BOB'er Dufour leek het woensdag echter "weinig waarschijnlijk" dat er reeds in 1996 contacten waren met de politie van Waterloo over Chodiev. Enkele jaren later kon dat wel zo zijn, toen er huiszoekingen plaatsvonden bij Chodiev en Ibragimov. Dufour citeerde uit een reeks processen-verbaal die gewag maken van verschillende contacten om de nationaliteitsverwerving van Ibragimov te steunen. Daarbij was ook sprake van een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (sp.a) aan Kamerlid Didier Reynders, die toen in de oppositie zat. Bij een eerste poging via de commissie Naturalisaties van de Kamer kreeg Ibragimov in 1998 nul op het rekest. Zeven jaar later lukte het hem wel door middel van een nationaliteitsverklaring via zijn gemeente. (Belga)