Kazachgate: debat over kandidaat-voorzitter Delpérée duurt voort

07/12/16 om 17:06 - Bijgewerkt om 17:06

N-VA roept het cdH op een andere kandidaat-voorzitter voor de onderzoekscommissie "Kazachgate" naar voren te schuiven. Zoniet vraagt N-VA dat de andere oppositiepartijen een consensuskandidaat voorstellen, die dan de steun van de Vlaamsnationalisten zal krijgen.

Kazachgate: debat over kandidaat-voorzitter Delpérée duurt voort

Francis Delpérée (cdH) © Belga

N-VA roept het cdH op een andere kandidaat-voorzitter voor de onderzoekscommissie "Kazachgate" naar voren te schuiven. Zoniet vraagt N-VA dat de andere oppositiepartijen een consensuskandidaat voorstellen, die dan de steun van de Vlaamsnationalisten zal krijgen. Dat zegt fractieleider Peter De Roover woensdag, na afloop van de vergadering van de Kamerfractieleiders. Verschillende andere partijen reageren verbaasd, al zou het voor sp.a wel een galante oplossing zijn mocht het cdH iemand anders aanbrengen.

De installatievergadering van de parlementaire onderzoekscommissie naar de affaire-Chodiev kende donderdag een chaotisch verloop. Francis Delpérée, die door het cdH als kandidaat-voorzitter naar voren was geschoven, slaagde er tijdens twee woelig verlopen stemrondes niet in voldoende steun te krijgen. De zaak werd daarop verdaagd naar de conferentie van de voorzitters van maandag. Nadien volgde een oproep aan het cdH om een voorzitter met voldoende draagvlak naar voren te schuiven. De Franstalige humanisten bleven echter achter Delpérée staan.

Zware sch

aduw

Woensdagmiddag kwam de conferentie van voorzitters opnieuw samen voor haar wekelijkse vergadering. Daar werd overeengekomen dat de parlementaire onderzoekscommissie donderdag opnieuw zou samenzitten. N-VA-fractieleider Peter De Roover reageert tevreden. "De opdracht van de commissie is uitermate delicaat en de start er van verdraagt geen vertraging", zegt hij achteraf. Toch kan de commissie voor de Vlaamsnationalist niet zomaar overgaan naar de orde van de dag. Hij vreest immers dat de discussie over Delpérées neutraliteit "als een zware schaduw zou blijven hangen over de commissie en de geloofwaardigheid er van ernstig schaden".

De cdH'er kreeg indertijd een decoratie van de Orde van Malta, die genoemd wordt in het dossier-Chodiev. Via die organisatie zouden verschillende spilfiguren in het dossier rond de afkoopwet met elkaar in contact gekomen zijn. Bovendien ondertekende Delpérée mee de reparatiewet die er meteen moest komen na de omstreden stemming van de afkoopwet. Voor N-VA mag de figuur van de voorzitter geen aanleiding geven tot commotie. De partij vraagt het cdH daarom een kandidaat voor te stellen "die aan die voorwaarde voldoet". De Roover benadrukt de zaak niet te willen aangrijpen om iemand uit de meerderheid tot voorzitter te bombarderen. "Mocht cdH niet in staat zijn een onbesproken kandidaat naar voor te schuiven, dan vragen we de andere oppositiepartijen om een consensusfiguur uit hun rangen voor te stellen. Wij zullen die kandidatuur steunen", besluit hij.

Verbaasd

Bij verschillende andere partijen wordt enigszins verbaasd gereageerd op het voorstel van N-VA. "Dit ligt niet in lijn van wat tijdens de conferentie is afgesproken", luidt het. Sp.a-fractieleidster Meryame Kitir heeft het over politieke spelletjes. "Wij zijn geen vragende partij om de regels te veranderen. Het belangrijkste is dat het onderste in Kazachgate wordt bovengespit", zegt ze. Wel zou het voor Kitir een "galante oplossing" zijn mocht het cdH met een andere kandidaat op de proppen komen.

Groen-fractieleider Kristof Calvo merkt op dat N-VA in de conferentie niets heeft gezegd toen bleek dat het cdH bij de kandidatuur van Delpérée zou blijven. "Het voorzitterschap komt aan hen toe. Voor ons ligt de prioriteit bij de snelle opstart van de onderzoekscommissie om de kwestie uit te spitten", aldus Calvo.

Het cdH mag de voorzitter aanleveren volgens de toepassing van het systeem-D'Hondt. Die afspraak zorgt er dus voor dat ook de oppositie het voorzitterschap van een parlementaire onderzoekscommissie kan claimen. Nu afwijken doet bij sommigen de vraag rijzen of de toepassing van die regel in de toekomst nog gegarandeerd zou blijven.

De onderzoekscommissie moet zich buigen over de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking tot stand is gekomen. Gewezen Senaatsvoorzitter Armand De Decker heeft volgens mediaberichten gelobbyd om die wet snel door het parlement te krijgen, met als doel de tot Belg genaturaliseerde miljardair Patokh Chodiev er gebruik van te laten maken. Achterliggend zou druk vanuit het Elysée hebben gespeeld om een Franse deal met Kazachstan niet mis te lopen. De Decker heeft ontkend lobbywerk te hebben verricht. Ook moet de commissie de manier waarop Chodiev indertijd de Belgische nationaliteit kreeg, tegen het licht houden, net als de manier waarop de wet is toegepast door het openbaar ministerie in de overgangsfase tussen de stemming van de eerste wet en de goedkeuring van de reparatiewet. (Belga/TE)

Onze partners