Ibragimov staat centraal in het dossier Kazachgate, dat de totstandkoming en toepassing van de zogenaamde afkoopwet voor fiscale fraudeurs tegen het licht houdt. Hij maakt deel uit van het Kazachse trio dat als eerste gebruikmaakte van die verruimde minnelijke schikking. In 1998 werd zijn naturalisatieverzoek afgewezen, maar omdat hij een beroepskaart kreeg - ondanks twee bevelen om het grondgebied te verlaten - kon hij zeven jaar later toch Belg worden. Advocate Sukennik, intussen 71 jaar oud, trad in de jaren negentig op voor Ibragimov. In twee verslagen uit 2001 en 2004 plaatst de Staatsveiligheid vraagtekens bij haar integriteit. "Sukennik gebruikt alle mogelijke listige kunstgrepen om haar cliënten, die ze hiervoor veel geld vraagt, in België te laten verblijven", luidt de eerste tekst. In de tweede nota haalt de Staatsveiligheid aan dat de dossiers van Sukennik steevast een positieve afloop kenden. Er wordt zelfs de vraag gesteld of er sprake was van beïnvloeding of corruptie. Sukennik noemde die verklaringen hallucinant. "Ja, ik heb uitstekende resultaten geboekt, maar ik ben dan ook een specialist in mijn domein en ik ging mijn dossiers overal bepleiten", luidde het. Om te ontkennen dat ze immens hoge bedragen uitgekeerd kreeg, voerde ze aan dat ze vaak voor sans-papiers optrad en dat ze zich indien nodig als pro Deo inschakelde. "Het is hallucinant welke vragen ik hier krijg", zei ze zuchtend. De advocate voerde bij precieze vragen uit de commissie geregeld aan dat de feiten al 20 jaar oud zijn en ze zich dus een en ander niet herinnerde. Dat gold bijvoorbeeld ook toen Koenraad De Groote (N-VA) polste naar de brief die ze in 1999 voor Ibragimov had geschreven om 2 miljoen frank terug te vorderen. Toen ze met dat schrijven werd geconfronteerd, stelde ze verontwaardigd dat het louter om een ingebrekestelling ging. "Wiens proces maken jullie hier? Ik ben jullie beschuldigingen beu." (Belga)

Ibragimov staat centraal in het dossier Kazachgate, dat de totstandkoming en toepassing van de zogenaamde afkoopwet voor fiscale fraudeurs tegen het licht houdt. Hij maakt deel uit van het Kazachse trio dat als eerste gebruikmaakte van die verruimde minnelijke schikking. In 1998 werd zijn naturalisatieverzoek afgewezen, maar omdat hij een beroepskaart kreeg - ondanks twee bevelen om het grondgebied te verlaten - kon hij zeven jaar later toch Belg worden. Advocate Sukennik, intussen 71 jaar oud, trad in de jaren negentig op voor Ibragimov. In twee verslagen uit 2001 en 2004 plaatst de Staatsveiligheid vraagtekens bij haar integriteit. "Sukennik gebruikt alle mogelijke listige kunstgrepen om haar cliënten, die ze hiervoor veel geld vraagt, in België te laten verblijven", luidt de eerste tekst. In de tweede nota haalt de Staatsveiligheid aan dat de dossiers van Sukennik steevast een positieve afloop kenden. Er wordt zelfs de vraag gesteld of er sprake was van beïnvloeding of corruptie. Sukennik noemde die verklaringen hallucinant. "Ja, ik heb uitstekende resultaten geboekt, maar ik ben dan ook een specialist in mijn domein en ik ging mijn dossiers overal bepleiten", luidde het. Om te ontkennen dat ze immens hoge bedragen uitgekeerd kreeg, voerde ze aan dat ze vaak voor sans-papiers optrad en dat ze zich indien nodig als pro Deo inschakelde. "Het is hallucinant welke vragen ik hier krijg", zei ze zuchtend. De advocate voerde bij precieze vragen uit de commissie geregeld aan dat de feiten al 20 jaar oud zijn en ze zich dus een en ander niet herinnerde. Dat gold bijvoorbeeld ook toen Koenraad De Groote (N-VA) polste naar de brief die ze in 1999 voor Ibragimov had geschreven om 2 miljoen frank terug te vorderen. Toen ze met dat schrijven werd geconfronteerd, stelde ze verontwaardigd dat het louter om een ingebrekestelling ging. "Wiens proces maken jullie hier? Ik ben jullie beschuldigingen beu." (Belga)