"Het is belangrijk dat in de lerarenkamer een goede afspiegeling van de maatschappij terug te vinden is. Enerzijds kunnen leerkrachten met een allochtone achtergrond een rolmodel zijn voor leerlingen en anderzijds kunnen ze ook brugfiguren zijn naar ouders en de gemeenschappen", zegt topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve.

Volgens de topman van het katholiek onderwijs is een van de problemen de negatieve perceptie van het beroep. "Leerkracht wordt niet altijd als een aantrekkelijk beroep gezien. Dat betekent dat jongeren, welke hun achtergrond ook is, niet gemakkelijk voor de lerarenopleiding kiezen."

Boeve denkt dan ook dat de geplande campagne van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om het beroep in de kijker te zetten, een goede stap is. "Ik denk dat zo'n campagne zeker nuttig is. Werken aan de aantrekkelijkheid van het beroep zal bij iedereen, ook bij de groep met een allochtone achtergrond, een effect hebben."

Daarnaast speelt in het katholiek onderwijs ook nog een foutieve opvatting over het doopcertificaat, klinkt het. "Er heerst nog altijd de perceptie dat je een doopcertificaat nodig hebt om les te kunnen geven in het katholiek onderwijs, maar dat klopt niet. Die regel geldt enkel nog voor leraren godsdienst, maar andere leraren - ook die in het basisonderwijs - zijn niet verplicht om dat te hebben. Verschillende lerarenopleidingen hebben voor andersgelovige studenten een aangepast traject dat hen voorbereidt op een opdracht in katholiek onderwijs."

"Het is belangrijk dat in de lerarenkamer een goede afspiegeling van de maatschappij terug te vinden is. Enerzijds kunnen leerkrachten met een allochtone achtergrond een rolmodel zijn voor leerlingen en anderzijds kunnen ze ook brugfiguren zijn naar ouders en de gemeenschappen", zegt topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve. Volgens de topman van het katholiek onderwijs is een van de problemen de negatieve perceptie van het beroep. "Leerkracht wordt niet altijd als een aantrekkelijk beroep gezien. Dat betekent dat jongeren, welke hun achtergrond ook is, niet gemakkelijk voor de lerarenopleiding kiezen." Boeve denkt dan ook dat de geplande campagne van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om het beroep in de kijker te zetten, een goede stap is. "Ik denk dat zo'n campagne zeker nuttig is. Werken aan de aantrekkelijkheid van het beroep zal bij iedereen, ook bij de groep met een allochtone achtergrond, een effect hebben." Daarnaast speelt in het katholiek onderwijs ook nog een foutieve opvatting over het doopcertificaat, klinkt het. "Er heerst nog altijd de perceptie dat je een doopcertificaat nodig hebt om les te kunnen geven in het katholiek onderwijs, maar dat klopt niet. Die regel geldt enkel nog voor leraren godsdienst, maar andere leraren - ook die in het basisonderwijs - zijn niet verplicht om dat te hebben. Verschillende lerarenopleidingen hebben voor andersgelovige studenten een aangepast traject dat hen voorbereidt op een opdracht in katholiek onderwijs."