Alle niveaus in het buitengewoon onderwijs ontvangen dit schooljaar meer leerlingen dan voordien, zo meldt de onderwijsverstrekker nog. De stijging is het sterkst bij type 2 (matige of ernstige mentale handicap), type 9 (autismespectrumstoornis) en type basisaanbod (licht mentale handicap of ernstige leerstoornis). In schooljaar 2017-18 waren er 26.429 leerlingen in het katholiek buitengewoon onderwijs. Dit schooljaar beginnen er 28.555 leerlingen. "Kinderen met onderwijs- en zorgnoden hebben recht op de juiste begeleiding, zowel in het gewoon als buitengewoon onderwijs", licht Boeve toe. "Deze trends geven aan dat we er nog steeds niet voldoende in slagen om hen dit te bieden. Het begeleidingsdecreet ter vervanging van het m-decreet moet nog een concrete invulling krijgen. De regering zal voldoende middelen moeten voorzien om scholen en leraren hiervoor te ondersteunen." Inschrijvingen in het eerste jaar B-stroom kennen een lichte stijging. Na een dip vorig schooljaar, waarbij 9,15 pct van de eerstejaars voor de B-stroom koos, doet dit schooljaar 9,65 pct dat. Dat komt vermoedelijk omdat een afwezigheid van een getuigschrift van het basisonderwijs door de coronamaatregelen dit jaar geen vereiste is om in B-stroom te mogen inschrijven. 625 leerlingen schreven zich in voor een opleiding duaal leren. Dat is een status quo ten opzichte van vorig schooljaar. De populairste richtingen zijn fastfoodmedewerker in het buitengewoon onderwijs, lassen in het deeltijds beroepsonderwijs, chemische procestechnieken in het technisch en verzorgende in het beroepsonderwijs. Een prangend probleem is het tekort aan plaatsen. Vooral in de steden krijgen scholen het moeilijk een plaats te vinden voor geïnteresseerde jongeren. "Deze cijfers, en het besef dat de aangroei van leerlingen zich de komende jaren doorzet, tonen de nood aan investeringen in goede schoolgebouwen", besluit Boeve. "Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt hierin haar verantwoordelijkheid. We rekenen daarbij wel op de overheid om voldoende middelen te voorzien voor de subsidiëring van scholenbouw, zowel voor het bestaande patrimonium als voor de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding." (Belga)

Alle niveaus in het buitengewoon onderwijs ontvangen dit schooljaar meer leerlingen dan voordien, zo meldt de onderwijsverstrekker nog. De stijging is het sterkst bij type 2 (matige of ernstige mentale handicap), type 9 (autismespectrumstoornis) en type basisaanbod (licht mentale handicap of ernstige leerstoornis). In schooljaar 2017-18 waren er 26.429 leerlingen in het katholiek buitengewoon onderwijs. Dit schooljaar beginnen er 28.555 leerlingen. "Kinderen met onderwijs- en zorgnoden hebben recht op de juiste begeleiding, zowel in het gewoon als buitengewoon onderwijs", licht Boeve toe. "Deze trends geven aan dat we er nog steeds niet voldoende in slagen om hen dit te bieden. Het begeleidingsdecreet ter vervanging van het m-decreet moet nog een concrete invulling krijgen. De regering zal voldoende middelen moeten voorzien om scholen en leraren hiervoor te ondersteunen." Inschrijvingen in het eerste jaar B-stroom kennen een lichte stijging. Na een dip vorig schooljaar, waarbij 9,15 pct van de eerstejaars voor de B-stroom koos, doet dit schooljaar 9,65 pct dat. Dat komt vermoedelijk omdat een afwezigheid van een getuigschrift van het basisonderwijs door de coronamaatregelen dit jaar geen vereiste is om in B-stroom te mogen inschrijven. 625 leerlingen schreven zich in voor een opleiding duaal leren. Dat is een status quo ten opzichte van vorig schooljaar. De populairste richtingen zijn fastfoodmedewerker in het buitengewoon onderwijs, lassen in het deeltijds beroepsonderwijs, chemische procestechnieken in het technisch en verzorgende in het beroepsonderwijs. Een prangend probleem is het tekort aan plaatsen. Vooral in de steden krijgen scholen het moeilijk een plaats te vinden voor geïnteresseerde jongeren. "Deze cijfers, en het besef dat de aangroei van leerlingen zich de komende jaren doorzet, tonen de nood aan investeringen in goede schoolgebouwen", besluit Boeve. "Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt hierin haar verantwoordelijkheid. We rekenen daarbij wel op de overheid om voldoende middelen te voorzien voor de subsidiëring van scholenbouw, zowel voor het bestaande patrimonium als voor de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding." (Belga)