De kinderen van Stijn Saelens blijven uiteraard onder de voogdij van hun moeder Elisabeth Gyselbrecht. Er kan echter een zogenaamde voogd ad hoc aangesteld om voor een deel van de voogdij op te treden. In de praktijk gaat het dan om gevallen met mogelijk tegengestelde belangen. Bij partnermoorden wordt bijvoorbeeld altijd een voogd ad hoc aangesteld zodat die zich in naam van de minderjarige kinderen burgerlijke partij kan stellen. In de zaak van de kasteelmoord werd aanvankelijk een kennis van de familie aangesteld met het oog op bepaalde zakelijke belangen van de kinderen. De voogd ad hoc stelde een advocaat aan die op het proces als burgerlijke partij de belangen van die kinderen zou verdedigen. "De zaak is dan in een stroomversnelling gekomen, waarop de vrederechter beslist heeft om zelf een advocaat als voogd ad hoc aan te stellen", aldus woordvoerder Paul Raepsaet. Die beslissing werd wellicht ingegeven door het feit dat de eerste voogd ad hoc ondertussen een relatie heeft met Gyselbrecht. Opvallend genoeg zouden de kinderen op het proces ook enkel burgerlijke partij geweest zijn tegen Serry, Larmit en de Clercq, maar niet tegen hun grootvader André Gyselbrecht. De vriend van Elisabeth heeft derdenverzet aangetekend tegen de beslissing van de Tieltse vrederechter. De zaak wordt vandaag nog behandeld. (Belga)

De kinderen van Stijn Saelens blijven uiteraard onder de voogdij van hun moeder Elisabeth Gyselbrecht. Er kan echter een zogenaamde voogd ad hoc aangesteld om voor een deel van de voogdij op te treden. In de praktijk gaat het dan om gevallen met mogelijk tegengestelde belangen. Bij partnermoorden wordt bijvoorbeeld altijd een voogd ad hoc aangesteld zodat die zich in naam van de minderjarige kinderen burgerlijke partij kan stellen. In de zaak van de kasteelmoord werd aanvankelijk een kennis van de familie aangesteld met het oog op bepaalde zakelijke belangen van de kinderen. De voogd ad hoc stelde een advocaat aan die op het proces als burgerlijke partij de belangen van die kinderen zou verdedigen. "De zaak is dan in een stroomversnelling gekomen, waarop de vrederechter beslist heeft om zelf een advocaat als voogd ad hoc aan te stellen", aldus woordvoerder Paul Raepsaet. Die beslissing werd wellicht ingegeven door het feit dat de eerste voogd ad hoc ondertussen een relatie heeft met Gyselbrecht. Opvallend genoeg zouden de kinderen op het proces ook enkel burgerlijke partij geweest zijn tegen Serry, Larmit en de Clercq, maar niet tegen hun grootvader André Gyselbrecht. De vriend van Elisabeth heeft derdenverzet aangetekend tegen de beslissing van de Tieltse vrederechter. De zaak wordt vandaag nog behandeld. (Belga)