De zaak van de zogenaamde Kasteelmoord zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor het wettelijk gegarandeerde bronnengeheim van journalisten. Een recent arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent heeft VRT-journalist Bart Aerts gekwalificeerd als 'mededader' van misbruik van inzagerecht in een geheim strafdossier en dus geldt dat bronnengeheim niet. Aerts riskeert een celstraf van een jaar.
...