Op vragen van de openbaar aanklager antwoordde de onderzoeksrechter dat het onderzoek uitwees dat het wel degelijk de bedoeling was om Saelens te vermoorden en dat de opdracht daarvoor al dateert van juni of juli 2011. Wittouck bevestigde ook dat beklaagde André Gyselbrecht verklaarde opdracht gegeven hebben om Saelens "een lesje te leren", omdat het gerecht niets ondernam tegenover incestueuze klachten. Tegelijk bleek dat de klachten voor het eerst pas in oktober 2011 werden kenbaar gemaakt, dus nadat de huisdokter die opdracht zou gegeven hebben. Bovendien zouden de Tsjetsjenen die eerst ingehuurd werden, maar terugkrabbelden na een politiecontrole, tussen de twee verschillende klachten in zijn gecontroleerd. En dat ook zij bevestigden dat het inderdaad de opdracht was om te doden. "Klopt het dan dat het parket hier op de beklaagdenbank zou moeten zitten, zoals te lezen was in een krantencolumn?" vroeg D'Havé retorisch. Waarna de voorzitster van de rechtbank haar erop wees dat een dergelijke vraag stellen vragen is om een interpretatie te geven aan het dossier die ongeoorloofd zou zijn. De openbaar aanklager wees verder onder meer op afgetapte telefoongesprekken waarop te horen was hoe een radeloze Elisabeth Gyselbrecht haar vader smeekt om informatie te geven over haar verdwenen echtgenoot. Waarna die zegt van niets te weten. (Belga)

Op vragen van de openbaar aanklager antwoordde de onderzoeksrechter dat het onderzoek uitwees dat het wel degelijk de bedoeling was om Saelens te vermoorden en dat de opdracht daarvoor al dateert van juni of juli 2011. Wittouck bevestigde ook dat beklaagde André Gyselbrecht verklaarde opdracht gegeven hebben om Saelens "een lesje te leren", omdat het gerecht niets ondernam tegenover incestueuze klachten. Tegelijk bleek dat de klachten voor het eerst pas in oktober 2011 werden kenbaar gemaakt, dus nadat de huisdokter die opdracht zou gegeven hebben. Bovendien zouden de Tsjetsjenen die eerst ingehuurd werden, maar terugkrabbelden na een politiecontrole, tussen de twee verschillende klachten in zijn gecontroleerd. En dat ook zij bevestigden dat het inderdaad de opdracht was om te doden. "Klopt het dan dat het parket hier op de beklaagdenbank zou moeten zitten, zoals te lezen was in een krantencolumn?" vroeg D'Havé retorisch. Waarna de voorzitster van de rechtbank haar erop wees dat een dergelijke vraag stellen vragen is om een interpretatie te geven aan het dossier die ongeoorloofd zou zijn. De openbaar aanklager wees verder onder meer op afgetapte telefoongesprekken waarop te horen was hoe een radeloze Elisabeth Gyselbrecht haar vader smeekt om informatie te geven over haar verdwenen echtgenoot. Waarna die zegt van niets te weten. (Belga)