Karel Pinxten was tussen maart 2006 en april 2018 het Belgische lid van de Europese Rekenkamer. Een onderzoek van het Europees anti-fraudeagentschap OLAF bracht aan het licht dat de voormalige minister van Defensie en Landbouw "misbruik van financiële middelen" kan verweten worden, ten belope van ongeveer 500.000 euro. Gewapend met het OLAF-rapport trok de Rekenkamer naar het Europees Hof van Justitie, met de vraag de pensioenrechten van Pinxten in te trekken. Volgens de advocaat-generaal is het bewezen dat Pinxten zijn verplichtingen als auditeur, die vastgelegd zijn in het Europees verdrag, niet heeft nagekomen. "Karel Pinxten is al vijftien jaar geen mandataris meer voor mijn partij, dus ik heb er niet zo vaak contact mee", zei Egbert Lachaert zondag. Pinxten is intussen ook geen partijlid meer. "Naar aanleiding van de persartikels, is het lidmaatschap in onderling akkoord beëindigd", aldus de voorzitter. (Belga)

Karel Pinxten was tussen maart 2006 en april 2018 het Belgische lid van de Europese Rekenkamer. Een onderzoek van het Europees anti-fraudeagentschap OLAF bracht aan het licht dat de voormalige minister van Defensie en Landbouw "misbruik van financiële middelen" kan verweten worden, ten belope van ongeveer 500.000 euro. Gewapend met het OLAF-rapport trok de Rekenkamer naar het Europees Hof van Justitie, met de vraag de pensioenrechten van Pinxten in te trekken. Volgens de advocaat-generaal is het bewezen dat Pinxten zijn verplichtingen als auditeur, die vastgelegd zijn in het Europees verdrag, niet heeft nagekomen. "Karel Pinxten is al vijftien jaar geen mandataris meer voor mijn partij, dus ik heb er niet zo vaak contact mee", zei Egbert Lachaert zondag. Pinxten is intussen ook geen partijlid meer. "Naar aanleiding van de persartikels, is het lidmaatschap in onderling akkoord beëindigd", aldus de voorzitter. (Belga)