In de belastingzaak tegen Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht (Open VLD) en zijn echtgenote Mireille Schreurs oordeelt het Gentse hof van beroep dat de nieuwe wet die het bankgeheim opheft, moet worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof.

In eerste aanleg ging de rechtbank niet in op het verzoek een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, maar De Gucht haalde voor het hof van beroep in Gent wel een slag thuis in zijn strijd met de fiscus.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wil de bankrekeningen van het echtpaar De Gucht inkijken omdat er aanwijzingen van belastingontduiking waren. De advocaat van het echtpaar had de rechtbank van eerste aanleg in Gent gevraagd een prejudiciële vraag te stellen over de nieuwe wet rond de opheffing van het bankgeheim. De fiscus ging akkoord om de nieuwe wet voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof, maar de rechter in Gent verwierp het verzoek.

Grondwettelijk Hof

De Gucht tekende beroep aan tegen dat vonnis, en het Gentse hof van beroep oordeelt nu dat het toch aangewezen is de nieuwe wet voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof.

"Het spanningsveld tussen de mogelijkheden die aan de belastingadministratie door de betrokken wetsbepalingen worden geboden om informatie bij financiële instellingen in te winnen en het grondwettelijk (en tevens door internationaalrechtelijke bepalingen) beschermd recht op privéleven, is onbetwistbaar een bron van betwisting en ongerustheid op het fiscale veld", stelt het Gentse hof van beroep.

Het hof van beroep vraagt het Grondwettelijk Hof ook om na te gaan of de wetteksten "onvoldoende precies geformuleerd en onevenredig zijn met het daarin nagestreefde doel" van de bestrijding van fiscale fraude.

Pas nadat het Grondwettelijk Hof zich uitspreekt, kan de zaak van De Gucht tegen de fiscus voortgezet worden. (Belga/INM)

In de belastingzaak tegen Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht (Open VLD) en zijn echtgenote Mireille Schreurs oordeelt het Gentse hof van beroep dat de nieuwe wet die het bankgeheim opheft, moet worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. In eerste aanleg ging de rechtbank niet in op het verzoek een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, maar De Gucht haalde voor het hof van beroep in Gent wel een slag thuis in zijn strijd met de fiscus. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wil de bankrekeningen van het echtpaar De Gucht inkijken omdat er aanwijzingen van belastingontduiking waren. De advocaat van het echtpaar had de rechtbank van eerste aanleg in Gent gevraagd een prejudiciële vraag te stellen over de nieuwe wet rond de opheffing van het bankgeheim. De fiscus ging akkoord om de nieuwe wet voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof, maar de rechter in Gent verwierp het verzoek. Grondwettelijk Hof De Gucht tekende beroep aan tegen dat vonnis, en het Gentse hof van beroep oordeelt nu dat het toch aangewezen is de nieuwe wet voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof. "Het spanningsveld tussen de mogelijkheden die aan de belastingadministratie door de betrokken wetsbepalingen worden geboden om informatie bij financiële instellingen in te winnen en het grondwettelijk (en tevens door internationaalrechtelijke bepalingen) beschermd recht op privéleven, is onbetwistbaar een bron van betwisting en ongerustheid op het fiscale veld", stelt het Gentse hof van beroep. Het hof van beroep vraagt het Grondwettelijk Hof ook om na te gaan of de wetteksten "onvoldoende precies geformuleerd en onevenredig zijn met het daarin nagestreefde doel" van de bestrijding van fiscale fraude. Pas nadat het Grondwettelijk Hof zich uitspreekt, kan de zaak van De Gucht tegen de fiscus voortgezet worden. (Belga/INM)