"Onze samenleving is vandaag niet langer christelijk als dusdanig en dat moeten we accepteren. Ik ontmoet wel eens bisschoppen uit het Midden-Oosten, die in moslimlanden leven waar de Kerk een minderheid is en waar christenen als tweederangsburgers worden behandeld. Die bisschoppen verzekeren me dat wat zij nodig hebben alleszins geen religieus regime is, maar juist een 'lekenregime', dit wil zeggen een neutraal regime waarin iedereen omwille van zijn eigen overtuiging gerespecteerd wordt", aldus De Kesel. "Ik denk dat dit niet alleen geldt voor het Midden-Oosten, maar net zo goed voor ons. Ik hoop uiteraard dat onze pluralistische, geseculariseerde samenleving niet uitmondt in 'secularisme', waarin godsdienst en geloof geminoriseerd, aan de kant geschoven en 'geprivatiseerd' worden. Maar willen terugkeren, bij ons, naar een cultuurchristendom, is voor mij niet dé toekomst van de Kerk. Het is juist dit pluralisme dat wij van ganser harte moeten accepteren en waarin we onze zending als Kerk te vervullen hebben", aldus de kardinaal. (Belga)

"Onze samenleving is vandaag niet langer christelijk als dusdanig en dat moeten we accepteren. Ik ontmoet wel eens bisschoppen uit het Midden-Oosten, die in moslimlanden leven waar de Kerk een minderheid is en waar christenen als tweederangsburgers worden behandeld. Die bisschoppen verzekeren me dat wat zij nodig hebben alleszins geen religieus regime is, maar juist een 'lekenregime', dit wil zeggen een neutraal regime waarin iedereen omwille van zijn eigen overtuiging gerespecteerd wordt", aldus De Kesel. "Ik denk dat dit niet alleen geldt voor het Midden-Oosten, maar net zo goed voor ons. Ik hoop uiteraard dat onze pluralistische, geseculariseerde samenleving niet uitmondt in 'secularisme', waarin godsdienst en geloof geminoriseerd, aan de kant geschoven en 'geprivatiseerd' worden. Maar willen terugkeren, bij ons, naar een cultuurchristendom, is voor mij niet dé toekomst van de Kerk. Het is juist dit pluralisme dat wij van ganser harte moeten accepteren en waarin we onze zending als Kerk te vervullen hebben", aldus de kardinaal. (Belga)