Eurostat heeft vandaag zijn advies bevestigd over de herkapitalisatie van Dexia in de nationale rekeningen. Volgens dit advies moet het bedrag van 2,9 miljard euro voor de herkapitalisatie opgenomen worden in de begroting. "Hoe dan ook zal de boekhoudkundige correctie van het deficit van 2012 de begroting 2013 niet beïnvloeden en zal zij geen bijkomende inspanningen vergen. Deze beslissing heeft evenmin invloed op de openbare schuld van ons land die ongewijzigd blijft en reeds het bedrag van 2,9 miljard euro integreert", zegt de minister. Geens zegt dat de correctie ook "de structurele verbetering van het budgettair saldo in 2012" niet beïnvloedt. In mei zal de Europese Commissie aanbevelingen opstellen voor lidstaten die in een procedure van buitensporige tekorten betrokken zijn. De regering zal tijdens deze discussies met de Europese Commissie de nadruk leggen op de structurele maatregelen die door België werden en zullen worden gerealiseerd. De regering zal eveneens opmerken dat de herkapitalisering van Dexia het gevolg was van uitzonderlijke omstandigheden in het kader van de noodzakelijke bescherming van de financiële stabiliteit van het land en de Eurozone", zegt Geens. (ANA)

Eurostat heeft vandaag zijn advies bevestigd over de herkapitalisatie van Dexia in de nationale rekeningen. Volgens dit advies moet het bedrag van 2,9 miljard euro voor de herkapitalisatie opgenomen worden in de begroting. "Hoe dan ook zal de boekhoudkundige correctie van het deficit van 2012 de begroting 2013 niet beïnvloeden en zal zij geen bijkomende inspanningen vergen. Deze beslissing heeft evenmin invloed op de openbare schuld van ons land die ongewijzigd blijft en reeds het bedrag van 2,9 miljard euro integreert", zegt de minister. Geens zegt dat de correctie ook "de structurele verbetering van het budgettair saldo in 2012" niet beïnvloedt. In mei zal de Europese Commissie aanbevelingen opstellen voor lidstaten die in een procedure van buitensporige tekorten betrokken zijn. De regering zal tijdens deze discussies met de Europese Commissie de nadruk leggen op de structurele maatregelen die door België werden en zullen worden gerealiseerd. De regering zal eveneens opmerken dat de herkapitalisering van Dexia het gevolg was van uitzonderlijke omstandigheden in het kader van de noodzakelijke bescherming van de financiële stabiliteit van het land en de Eurozone", zegt Geens. (ANA)